Nieuws - 29 juni 1995

Zit gender in de lucht?

Zit gender in de lucht?

Gender (de sociale constructie van mannelijkheid en vrouwelijkheid) zit in de lucht, we ademen het in, het is overal om ons heen".

Dit werd gezegd tijdens de workshop Integratie van gender vraagstukken binnen LUW-onderwijs, -onderzoek en -projecten (14/15 juni).

Met deze uitspraak werd aangegeven dat man-vrouw-verhoudingen altijd van belang zijn, doordat ze weerspiegeld worden in de dagelijkse levens van mensen, dus ook in onderzoek, onderwijs, beleidsplannen.

In de workshop werden een aantal cases gepresenteerd, onder andere over samenwerkingsprogramma's tussen de Landbouwuniversiteit en universiteiten in Costa Rica (Midden-Amerika) en Zimbabwe (Afrika). Binnen die programma's wordt zowel aandacht geschonken aan onderwijs als onderzoek van de betrokken universiteit. Curriculum-ontwikkeling in het onderwijs (de opzet en invulling van studieprogramma's) is een van de actiepunten. Vanuit de Landbouwuniversiteit wordt het belangrijk gevonden om in het curriculum aandacht te besteden aan de sociale context waarbinnen landbouw-maatregelen worden geintroduceerd. Een van de aandachtspunten is de (scheve) machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen.

Ik was blij om dit te horen, omdat ik van mening ben dat een student tijdens zijn/haar onderwijs dient te leren verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen handelen en zicht moet hebben op de consequenties van zijn/haar interventies. De vraag die bij mij opkwam is: hoe is dat geregeld in het onderwijs van de Landbouwuniversiteit, in welke mate is er in de einddoelen van de studierichtingen aandacht voor de sociale component, voor gender?

Dan blijkt dat vrijwel alleen bij de O-richtingen aandacht is voor gender, bij de andere studierichtingen is het resultaat bedroevend. Blijkbaar weten we goed dat belangrijk is voor buitenlandse studenten of studenten die naar de tropen gaan, maar vinden we aandacht voor gender in onze samenleving overbodig. Ik kwam vervolgens tot de conclusie dat gender in de lucht zit, maar dat de Westers georienteerde studierichtingen over een filter beschikken om gender er uit te zuiveren. Hieruit blijkt hoe moeilijk het is om onze eigen man-vrouw-verhoudingen te problematiseren omdat we ze als natuurlijk en vanzelfsprekend ervaren. Doordat gender cultuurgebonden is kunnen we het in een andere cultuur duidelijker waarnemen. Daarom wil ik voorstellen dat onze collega's uit Afrika en Midden-Amerika zich eens wat meer met de curriculum-ontwikkeling van de Landbouwuniversiteit gaan bezighouden.