Nieuws - 22 februari 1996

Zeven voorstellen voor duurzaamheid-postdoc

Zeven voorstellen voor duurzaamheid-postdoc

De LUW-onderzoekscholen hebben zeven voorstellen ingediend voor een zogeheten duurzaamheid-postdoc. Met voorlopig drie van deze tweejarige onderzoeksprojecten wil de LUW haar missie duurzaamheid concretiseren. Twee voorstellen betreffen een samenwerking tussen een sociaal-wetenschappelijke en een technische discipline. Produktie-ecologie en het Mansholtinstituut willen een methode ontwikkelen om verschillende akkerbouwsystemen te vergelijken op technische en sociaal-economische aspecten. De milieukundige school Wimek en het Mansholtinstituut beogen de relatie te onderzoeken tussen ontbossing en veehouderij-management in Latijns Amerika.

Daarnaast willen de milieuchemische school MT en de dierkundige school Wias de milieu-effecten onderzoeken van antibiotica-gebruik in de visserij. Voedingsschool Vlag en plantenschool EPW hopen levensmiddelen met eiwitten uit planten te mogen ontwerpen. Verder willen ze de produktie-keten bestuderen van tomaat en aardappel tot verwerkt eindprodukt. Ook willen MT en Wimek moleculair onderzoek doen naar anaerobe afbraak van afval, volgens hen milieuvriendelijker dan aerobe afvalverwerking. Wias en Produktie-ecologie hebben tenslotte nog een project ingediend om de intensieve melkveehouderij te kunnen evalueren op milieubelasting en verbruik van fossiele energie.