Nieuws - 17 september 1998

Zetmeel

Zetmeel

Zetmeel
Koeien die voor de slacht een week hooi eten, veroorzaken minder voedselvergiftiging bij de mens, blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Vleeskoeien kunnen zetmeel in krachtvoer niet goed verteren. Het komt onverteerd in de dikke darm en vormt daar een voedingsbodem voor de bacterie E.coli O157, veroorzaker van voedselvergiftiging. Met meer zetmeel in de dikke darm produceren de bacterien meer vluchtige vetzuren, wat leidt tot een zuurder darmmilieu. Zo wordt een deel van de bacterien resistent tegen het zuur in de menselijke maag. Zulke resistente bacterien kunnen tijdens de slacht het vlees besmetten. Als koeien hooi eten wordt een veel kleiner deel van E.coli resistent tegen menselijk maagzuur. Moeten Nederlandse koeien voor de slacht ook op rantsoen?
Zetmeel in Amerikaans krachtvoer is vooral maiszetmeel. Dat verteert langzamer in de pens dan zetmeel in Nederlands voer. Dat heeft te maken met verschillende groeiomstandigheden van de mais en met de voorbehandeling voor het inkuilen. In tegenstelling tot de Amerikanen kneuzen wij de maiskorrel, waardoor het zetmeel beter bereikbaar is voor vertering in de pens
In Amerika geven ze vaak corn cob mix - gehakselde maiskolven. Daarin zitten hele korrels met de schil er nog omheen. Die beschermt het zetmeel in de pens. Daardoor komt er meer terecht in de dikke darm, waar het fermenteert. In Amerika groeit dan ook de belangstelling voor onze hakselmachines
Op het ID hebben we onlangs de zetmeelvertering in de pens en in de dunne darm onderzocht. De meeste zetmeelsoorten zijn goed verteerbaar in de pens, behalve aardappelzetmeel. We hebben ook gekeken wat voor nutrienten de koe in de bloedbaan binnenkrijgt en we hebben de vertering van zetmeel vergeleken met die van ruwvoer. Op 14 oktober houden we een themamiddag over dat onderzoek
Het artikel in NRC Handelsblad over het Amerikaanse onderzoek suggereert dat onverteerd zetmeel in de dikke darm zorgt voor een zuurder milieu dan onverteerd hooi. Je zou juist verwachten dat de zuurproductie op hooi hoger is, omdat daarvan een redelijk gedeelte onverteerd blijft
In dat artikel wordt ook niet duidelijk waar die zuurvorming plaatsvindt, in de dunne of de dikke darm. En hoe verhoudt zich het soort voedsel tot de uiteindelijke zuurgraad? Daarvoor zou ik de publicatie van het onderzoek in Science moeten lezen. Stel dat de zuurgraad na zetmeel pH 5 is en na hooi pH 5,5, maakt dat de bacterien resistent tegen de pH 1 tot 2 in de maag van de mens, op basis van zoutzuur? En is er dan een verschil in resistentie tussen die bacterien?