Nieuws - 19 januari 1995

Zestig banen voor werkloze academici

Zestig banen voor werkloze academici

Zestig banen voor werkloze academici wil de gemeente Wageningen creeren in samenwerking met het Nili-Loopbaancentrum, LU, IAC, Arbeidsbureau en DLO. Dertig academici moeten aan de slag in het midden- en kleinbedrijf, terwijl dertig banen in het buitenland moeten worden gerealiseerd.


De eerste tien ingenieurs moeten, na werving in juni en aansluitende scholing, in september aan de slag in het buitenland. Een tweede groep van twintig ingenieurs volgt medio 1996. De loonkosten worden voor zestig procent betaald met uitkeringsgelden en werkgelegenheidsubsidies. Veertig procent moet van de werkgevers komen. Volgens het Nili-Loopbaancentrum is het bedrijfsleven dat internationaal opereert, positief over het inschakelen van werklozen zonder werkervaring. Het mes snijdt aan twee kanten. De ingenieurs krijgen toegang tot een arbeidsmarkt die met name voor tropisch georienteerden zeer krap is. Daarnaast hopen de bedrijven met dit relatief goedkope personeel de concurrentiepositie te behouden.

Een tijdpad voor de banen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) is niet bekend. Daar is het doel het MKB open te breken voor de hoger opgeleiden. Dat kan werk opleveren voor lager geschoolden. De hoop is bovendien dat kennis van LU en DLO naar het MKB vloeit en tot innovaties leidt.

Het verschil met de banenpoolregeling is dat de ingenieurs een gewone arbeidsovereenkomst van tenminste twaalf maanden krijgen, zodat van detachering geen sprake is. Verder gaat het niet om een kansloze, zeer zwakke groep en is doorstromen naar de arbeidsmarkt wel uitgangspunt. De zestig banen zijn aangevraagd nadat minister Melkert van Sociale zaken de mogelijkheid verruimde om met inzet van uitkeringsgelden (langdurig) werklozen aan het werk te helpen. Navraag bij een Haagse ambtenaar door de gemeente Wageningen leerde dat er nog geen aanvragen waren ingediend voor hoger opgeleiden. De initiatiefnemers menen daarom dat het Wageningse voorstel een goede kans maakt om erkend te worden door het ministerie. Wageningen telt onder de 1364 werkzoekende ingenieurs bij het arbeidsbureau, 500 die langer dan een jaar werkloos zijn.