Nieuws - 26 januari 1995

Zestien vakgroepen publiceren in de Oecologie

Zestien vakgroepen publiceren in de Oecologie

Zestien vakgroepen hebben tussen 1990 en 1993 gepubliceerd in ISI-tijdschriften die volgens het Amerikaanse Institute for scientific information (ISI) vallen onder het wetenschapsgebied Ecologie. Hierbij staan Bosbouw met vijf publikaties, het biologisch station Wijster met zeven publikaties en Natuurbeheer met negen, aan de oecologische top.Samen kwamen ze tot 32 publikaties. Dit blijkt uit de inventarisatie van publikaties die de vaste commissie wetenschap heeft gemaakt om de vakgroepen te confronteren met hun publikatie-gedrag.

Het aantal ISI-publikaties in de oecologie weten is aardig, gezien de actuele vraag of de LUW nog voldoende oecologisch onderzoek doet om een Biologie-opleiding te kunnen aanbieden. Het totaal aantal publikaties tussen 1990 en 1993 in de Biochemie en moleculaire biologie was 105, in de Plantwetenschappen 132, in de Biotechnologie en toegepaste microbiologie 55, en in Landbouw 180. Deze vier gebieden blijken de speerpunten van de LUW.

Vergeleken hiermee publiceert de LUW weinig in sociaal-wetenschappelijke tijdschriften. Alleen de vakgroep Marktkunde blijkt serieus iets te doen aan het vakgebied Business (4 publikaties). En zo heeft de LUW in die vier jaar slechts 15 publikaties in de Sociologie gehad (inclusief wetenschappelijke publikaties in niet ISI-tijdschriften), 15 in de Economie, 2 in International relations, 2 in de Filosofie, 3 in de Psychologie, en geen in de Antropologie.