Nieuws - 21 maart 1996

Zeezicht de grote milieuboosdoener?

Zeezicht de grote milieuboosdoener?

In het WUB van 14 maart werd een overzicht gegeven van milieuklachten in 1995, onder de kop Horeca grote milieuboosdoener. Hierin werd restaurant Zeezicht bestempeld als een van de grootste milieuboosdoeners in Wageningen.

Daar schrokken we nogal van, juist omdat we het op Zeezicht heel belangrijk vinden dat alles in het eethuis zo milieuvriendelijk mogelijk gebeurt.

Dat betekent dat meer dan negentig procent van onze ingredienten uit de biologische landbouw komt, en dat we bovendien zoveel mogelijk lokaal geproduceerde ingredienten gebruiken. Veel groenten van de boerenmarkt, een eigen tuin en meel van de Wageningse molen, om maar een paar voorbeelden te geven.

Dat betekent ook dat we een minimale hoeveelheid afval produceren. Eens in de twee weken is de grijze container vol, en hetzelfde geld voor de groene container. We produceren niet meer afval dan een willekeurig studentenhuis of een flink gezin. En dat terwijl er zes mensen permanent in het huis wonen, en er maandelijks zo'n vierhonderd andere mensen in dit vrijwilligersproject komen eten.

Over milieuklachten zelf valt het volgende op te merken: de klachten zijn allemaal gedaan in een periode van vier weken in de zomer van 1995. Sindsdien zijn er geen klachten meer geweest.

De klachten betroffen de afvoer van het spoelwater uit de keuken, dat destijds wel eens op het trottoir terechtkwam, als gevolg van een slechte aansluiting op het riool. Een andere klacht betrof voorwerpen -waaronder rommel- die wij in het parkje achter het huis hadden gezet. Over deze voorwerpen, in ambtelijke termen zwerfvuil genoemd, is een klacht gedaan.

Wat de klachten over ratten betreft: ik kan me voorstellen dat er af en toe ratten gesignaleerd worden in en rond het parkje, maar zou zeker geen direct verband met Zeezicht willen leggen.

Jammer dat het aantal klachten is gebruikt als maatstaf voor milieuvriendelijkheid. Hierdoor is totaal voorbijgegaan aan de werkelijke schade die het milieu is toegedaan, en is ook Zeezicht onterecht in een negatief daglicht gesteld.