Nieuws - 20 februari 1997

Zakelijke geluiden vanuit Arion

Zakelijke geluiden vanuit Arion

Zakelijke geluiden vanuit Arion
De WSO op dinsdag
De drie computers die de Kamerbalie rijk is, zijn dinsdagochtend om tien uur bezet: Thyl Luickx, Norbert Degenhardt en een meisje dat zich voorstelt als Nicole. Ik ben een actief lid dat toevallig nu hier is en onder andere de tuin onderhoudt
Luickx is penningmeester van het reductiebureau en heeft de eerste klant al weggejaagd. Het bureau is namelijk open van half een tot half twee. Sinds Degenhardt de fakkel van ondersteunend medewerker heeft overgenomen van Jan Roel Smal, blijkt roken op Arion taboe. Het vijfkoppige bestuur van de WSO is een verdieping hoger bezig met de wekelijkse vergadering. Verder zijn er enkele CAID'ers, die reeds in de weer zijn met de introductiedagen
Degenhardt is de enige betaalde kracht op Arion. Op twee schoonmaaksters na dan, maar die zijn hier maar een uur of vier per week. Het is voor de afgestudeerde veeteler zijn tweede en laatste jaar bij de WSO; dat staat zo in de reglementen. Bij de Kamerbalie is het deze tijd van het jaar erg rustig. Een stuk of vijf studenten per dag, een tiental telefoontjes, dat is het wel. Meestal mensen die naar Wageningen op stage komen of die vanwege familieomstandigheden het huis uit willen of moeten, weet Degenhardt. De kaartenbak wijst uit: het aanbod is groter dan de vraag
Degenhardt is dezer dagen vooral in de weer met Servie. Namens de WSO zit hij in een landelijke groep die op aanvraag van studenten aldaar hulp gaat verstrekken. Zo willen de Servische studenten dat buitenlandse studenten de pers gaan monitoren bij de eerste vrije verkiezingen, die eind dit jaar worden verwacht. De Serviers zijn op een Europese toer geweest en krijgen sindsdien vooral vanuit Nederland vrij veel steun. De meeste bonden in Servie zijn weliswaar onlangs erkend maar weten niet wat die erkenning inhoudt, aldus Degenhardt. Vandaar dat de steun zowel organisatorisch - opzetten van bonden, aangaan van zusterverbanden, instellen van uitwisselingprogramma's - moet worden als materieel - computers, kopieerapparaten en boeken
Maar we kunnen ook van hen leren, vindt Degenhardt. Zoals het organiseren van demonstraties. Die lukken erg goed daar. Luickx onderbreekt: De motivatie is daar dan ook wat dringender dan hier. Wij zijn relatief luxedemonstreerders. Thema-avonden staan in Wageningen op het programma en 1 maart is een landelijke demonstratie gepland voor de ambassade van Klein-Joegoslavie in Den Haag
Iets heel anders dat thans de gemoederen op de WSO bezig houdt, is een op handen zijnde nota vanuit het hoofdgebouw waarin wordt voorgesteld het aantal bestuursbeurzen te verminderen en het studiestapelen te verminderen tot een half jaar. Er is een actievergadering gaande waarvoor potentiele gedupeerden - Argo, SLW, gezelligheids- en studieverenigingen - zijn uitgenodigd. Alles is echter nog lang niet officieel. Bij de vergadering vandaag is de pers ongewenst
De WSO telt rond de 1300 leden, een aantal dat in de loop der jaren constant blijft. De studentenorganisatie verkeert in de ongekende luxe van vijf bestuurders, vijf medewerkers voor het clubblad Arion en evenzovele studenten in de werkgroepen MUB (modernisering universiteitsbestuur) en onderwijs. De hoofdmoot, zestien stuks, is actief bij de commerciele poot. Verkoper zijn bij het reductiebureau onder auspicien van Luickx blijkt een gewilde job. Tot ongenoegen van I&D, weet Luickx, die al zes jaar bij het reductiebureau zit en ondertussen een hbo-studie afrondde. Wekelijks komen zo'n honderd klanten. Volgens Luickx wees een in 1994 gehouden enquete onder WSO-leden uit dat veertig procent als belangrijkste reden voor het lidmaatschap het bureau aangaf
Moeiteloos somt hij de top-5 van populairste artikelen op. Op een staan glansrijk de pasfoto's. Vier gulden is dan ook geen geld, toch?. Op twee: de cd's, goed voor twintigduizend piek per jaar. Vervolgens de Max Havelaar koffie. Gelukkig hebben we voor de laatste prijsverhoging nog 210 kilo kunnen inslaan. We worden gestoord door een klant voor condooms. Eigenlijk zijn we nog niet open, maar oke. Luickx doet niet moeilijk. De jongen wil graag een megapakket. Die paar guldens, dat scheelt alweer.
Condooms staan niet in de top vijf, gaat Luickx even later onverstoorbaar verder. Opvallend is wel dat de kopers ervan altijd pas aan het einde van het uur komen. Vier en vijf zijn respectievelijk cassettebandjes en computers. Vooral de Toshiba is in trek, maar die levert dan ook wereldwijde service, niet onbelangrijk voor een student op stage in bijvoorbeeld Peru. Volgens Luickx valt een verschuiving in productkeuze te bespeuren. Hifi is heel groot geweest, nu kiest men meer voor functionaliteit, dus computers. Onverwacht zakelijke geluiden vanuit Arion. De verhouding tussen reductiebureau en WSO-bestuur is in het verleden dan ook wel 's slechter geweest, weet hij. Zo zeer zelfs dat geen contact bestond. Maar daar heb ik niet zoveel van meegekregen. Nu is echter alles beter. Wij behartigen per slot van rekening ook studentenbelangen, vindt Luickx
Inmiddels is de actievergadering voorbij. Mark Groeneveld, secretaris onderwijs, geeft de twee plantjes water die in de vergaderruimte staan. Hij heeft de kamer tevens tot expositieruimte bestempeld. Ik vond het wat kaal. Kunst voor en door studenten. De eerste exposant was hijzelf, nu siert werk van Maya Boer, vierdejaars landbouwplantenteelt, de muren. Hoofdzakelijk portretten. Ondertussen wordt Degenhardt verzocht een bakfietsreglement op te stellen
WSO-voorzitter Corien van Vliet komt binnen met een half bruin en wat krentenbollen. Samen met de voorzitter van Argo en een bestuurslid van Ceres sleutelt ze even later aan de derde versie van een eventuele brief over de beperking van de bestuursbeurzen aan het adres van het bestuur