Nieuws - 5 december 1996

Wortelresten bevorderen Chinese voedselzekerheid

Wortelresten bevorderen Chinese voedselzekerheid

Gewaswortels vervullen een sleutelrol in de organische-stofbalans van bouwland in Noord-China. Wortelresten blijken beter geschikt voor de opbouw van organische stof in de bodem dan groenbemesters, stalmest en stro. Dit betekent dat een verhoging van de gewasopbrengst en de daarmee verbonden wortelproductie met kunstmest en irrigatie, op termijn kan leiden tot een verhoging van het organische-stofgehalte. Dit schrijft MSc. H.S. Yang in zijn proefschrift, waarop hij op 11 december zal promoveren bij de vakgroep Bodemkunde en plantevoeding.

Volgens de promovendus zal de opbrengst van wintertarwe en zomermais aanzienlijk moeten stijgen om gelijke tred te houden met de stijgende vraag naar voedsel. Het organische-stofgehalte in bouwland ligt echter veelal onder tien gram per kilo grond. Dat is een belemmering voor een duurzame graanproductie op hoog niveau.

Met een eigenhandig opgesteld mineralisatiemodel onderzocht Yang daarom of en de opbrengst kon verdubbelen en tegelijkertijd het organische-stofgehalte kon stijgen. De berekeningen leerden dat vooral wortelresten daarbij van grote waarde zijn. Groenbemesters onderploegen is minder geschikt. Boeren doen er volgens Yang beter aan om het gewas eerst als veevoer te gebruiken en vervolgens de stalmest onder te ploegen.