Nieuws - 21 september 1995

Wordperfect blijft

Wordperfect blijft

De fractie Progressief Personeel (PP) vernam het uit redelijk betrouwbare bron: de afdeling Informatisering en Datacommunicatie (IenD) zou van plan zijn de licentie van Wordperfect op te zeggen. En wel per 1 januari.

Hoe dat zat, wilde de bezorgde PP'er M.K. Bor in de commissie financien en planning weten van het college. Het college wist van niets, maar beloofde het uit te zoeken. De commissieleden reageerden ontzet over het vermeende raffinement van IenD. Want bij wie mogen LUW-medewerkers straks prijzige omscholingscursussen gaan volgen voor Word, het tekstverwerkingsalternatief van Microsoft? Juist! Bij IenD.

De afdeling IenD begrijpt niet waar het gerucht vandaan komt. Het is dan ook niet waar, zegt adjunct-hoofd G.P. Harting beslist. Een paar maanden geleden hebben we de licentie juist met een paar jaar verlengd. Bovendien zouden we nooit een contract beeindigen zonder eerst de gebruikers te raadplegen." Wel weet Harting dat enkele afdelingen in het hoofdgebouw zijn overgestapt op Word. Maar dat is geheel vrijwillig."