Nieuws - 14 november 1996

Woontoren aan Wallenpad van de baan

Woontoren aan Wallenpad van de baan

De adviseur van de Raad van State, de Delftse stedenbouwkundige ir M.L.A. Huizer, heeft de nieuwbouw van een woontoren van maximaal 23 meter hoog langs het Wallenpad, in het verlengde van de Molenstraat, afgewezen. Een jaar geleden en in 1992 plaatste de Raad van State ook al vraagtekens bij de toren.

De bezwaarmakers, vooral woonachtig in Molenstraat en Bowlespark, hadden bij de provincie zonder succes het massale karakter van de toren nabij de Molenstraat aangevochten. De toren zou de stadsmuur, het historische karakter van het gebied en de stadsgracht aantasten. De provincie keurde het bestemmingsplan van de gemeente goed, omdat het om een intensief bebouwd stedelijk gebied zou gaan. De adviseur van de Raad van State vindt net als de bezwaarmakers dat het niet gaat om een intensief bebouwd gebied en dat onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarden van het gebied". De verwachting is dat de Raad van State binnenkort weer een zitting houdt over deze kwestie.