Nieuws - 1 juni 1995

Woonlasten ook zorg voor SSHW

Woonlasten ook zorg voor SSHW

De woonlasten, in het bijzonder de forse servicekosten, zijn ook voor de Stichting sociale huisvesting Wageningen (SSHW) een grote zorg. De servicekosten stijgen sterk door verhogingen van ondermeer lokale heffingen voor afvalverwijdering, rioolrechten en onroerend zaakbelasting, aldus adjunct-directeur J.S. Harkema van de SSHW.

De SSHW heeft vorige week huurder M. de Gouw uitgenodigd voor een gesprek, naar aanleiding van zijn ingezonden brief in het vorige WUB. De Gouw zette zich af tegen de stijging van de woonlasten en het prijspeil van de SSHW-kamers in verhouding tot de Wageningse particuliere kamermarkt en SSH-kamers in Amsterdam.

Harkema zegt dat van De Gouw duidelijk is gemaakt dat hij niet volledig of onjuist geinformeerd was. Wel zal de SSHW na de zomer de woonlastenstijging aan de orde stellen, ondermeer bij de landelijke politiek. Verder wil Harkema in het WUB nog niet uitgebreid reageren op deze kwestie.

De Gouw is tevreden met het gesprek: Ik heb de gegevens die ik verzamelde over huren en woonlasten bij de SSHW neergelegd. Sommige woningen van de Woningstichting en kamers in studentenhuizen zijn nu goedkoper. Het gaat erom dat de SSHW-doelgroep met de dalende beurzen op een gegeven moment de SSHW-kamers niet meer kan betalen."