Nieuws - 21 december 1995

Woonlasten maken studenten ontevreden

Woonlasten maken studenten ontevreden

De woonlasten, kale huur en servicekosten, zijn een bron van onvrede onder studenten. Hoewel huurders van de Stichting sociale huisvesting Wageningen (SSHW) gemiddeld 755 gulden per maand te besteden hebben en huurders in studentenhuizen slechts 705 gulden, zijn de SSHW-huurders toch ontevredener (42 tegen procent 25 procent onder studentenhuisbewoners). DeSSHW meent dat die onvrede voortkomt uit het onder studenten levende idee dat het sociale van de SSHW lage huren betekent.


Dit concludeert de SSHW naar aanleiding van de eerste woonmonitor, een enquete onder de ongeveer achtduizend studenten van de Middelbare Vakschool, Hogeschool Diedenoort en de Landbouwuniversiteit. De helft van de studenten huurt bij de SSHW, zo'n vierduizend eenheden. In totaal retourneerden 1500 studenten, zowel SSHW-huurders als niet SSHW-huurders, de enquete.

De SSHW schrijft in haar rapport dat haar kamers inderdaad gemiddeld duur zijn; zo'n 355 gulden per maand. Kamers in studentenhuizen doen zo'n 342 gulden per maand, hospita's vragen gemiddeld 314 gulden. Wel zijn de SSHW-kamers gemiddeld de grootste: 17,6 vierkante meter.

Maar die vergelijking gaat eigenlijk mank. De SSHW stelt dat SSHW-kamers in de praktijk zelfs lagere woonlasten opleveren, doordat de servicekosten ook zaken omvatten als het gemeenschappelijk kabelabonnement, restitutie van schoonmaakkosten, lagere reinigingsrechten en omroepbijdragen.

De SSHW maakt zich sterk voor het beperken van de stijging van woonlasten voor studenten. In Wageningen strandde onlangs een SSHW-poging om studenten met onzelfstandige woonruimte de onroerend zaakbelasting kwijt te schelden.

SSHW-huurders zijn tevreden zijn over de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen als douche en keuken. Van de SSHW-huurders heeft 61 procent een gemeenschappelijke zitruimte. Dit is in studentenhuizen 54 en bij hospita's 43 procent. Vooral het goede onderhoud bij de SSHW wordt hoog gewaardeerd. De huurders gaven hun verhuurders ook rapportcijfers. De SSHW-kamers krijgen net als de hospita-kamers een 7,4; studentenhuizen scoren 0,1 procent meer. SSHW-kamers in onderhuur krijgen het royaalste oordeel: 7,6.