Nieuws - 23 november 1995

Woningtoewijzing verandert

Woningtoewijzing verandert

De toewijzing van huurwoningen verandert per 1 januari 1996 van een inschrijf- naar een aanbodsysteem. Dat heeft de gemeenteraad op 20 november besloten. In het vervolg krijgen zittende huurders in Ede en Wageningen een woning toegewezen op basis van het aantal jaren dat zij al een woning huren. Woningzoekende huurders moeten reageren op het aanbod van de woningcorporaties. De corporaties zullen hun vrijkomende woningen daartoe wekelijks bekend maken.

Tot nu toe gold de inschrijfduur als belangrijkste criterium. Voor starters op de woningmarkt blijft dat zo. Het aanbodsysteem moet vraag en aanbod op de woningmarkt beter op elkaar afstemmen en de woningtoewijzing versnellen.