Nieuws - 8 februari 1996

Wolff naar Groningen

Wolff naar Groningen

Prof. dr W.J. Wolff is benoemd tot hoogleraar Mariene biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat zich bezighouden met ecologie, in het bijzonder met bodemorganismen van de zee. Zijn functie als deeltijd-hoogleraar bij de vakgroep Waterkwaliteitsbeheer en aquatische oecologie is sinds 1 januari 1996 beeindigd. De bedoeling is dat de leerstoel van Wolff en die van prof. dr L. Lijklema, die binnen afzienbare tijd met emeritaat gaat, in elkaar worden geschoven. Wolff zal nog wel te maken hebben met de onderzoekschool Functionele ecologie.