Nieuws - 11 april 1996

Witte bloedcellen

Witte bloedcellen

Voor het voorspellen van hart- en vaatziekten bij ouderen zijn niet alleen klassieke parameters als het cholesterolgehalte in het bloed en de bloeddruk bruikbaar, maar ook klinisch-chemische bloedparameters die routinematig worden gemeten, zoals witte bloedcellen en het eiwit serumalbumine. Dit concludeert ir M. Weijenberg, die op 12 april hoopt te promoveren bij prof. dr ir D. Kromhout van de vakgroep Humane epidemiologie en gezondheidsleer.

Weijenberg baseert haar conclusies op twee bevolkingsonderzoeken: naar een groep van 292 mannen en vrouwen afkomstig uit een Rotterdamse huisartsenpraktijk en een groep van 939 mannen uit Zutphen. Ze kwam ontdekte dat klassieke parameters ook bij ouderen goede voorspellers zijn van hart- en vaatzieken, maar voegt daar een aantal nieuwe bij, op grond van de Zutphense gegevens.

Een verhoogd gehalte aan homocysteine, een eiwit dat betrokken is bij de stofwisseling en sinds kort bekend als nieuwe risicofactor, bleek een goede voorspeller. Dat geldt ook voor parameters die routinematig worden gemeten bij bloedtests. Zo bleek het aantal witte bloedcellen een sterke onafhankelijke voorspeller te zijn voor sterfte aan hartziekten en voor de totale sterfte.

Ook een verlaagd serumalbumine-gehalte, een bekende indicator voor onderliggende ziekten, is een onafhankelijk voorspeller voor hart- en vaatziekten. Een matig verlaging van het serumalbumine-gehalte was bij de Zupthense mannen voorspellend voor coronaire hartziekten en totale sterfte.