Nieuws - 12 oktober 1995

Winkeliers willen beter overleg met gemeente

Winkeliers willen beter overleg met gemeente

De middenstand in de Hoogstraat is verbolgen over de baatbelasting die de gemeente wil opleggen. Daarmee wil de gemeente 250 duizend gulden opbrengen van het miljoen dat de reconstructie van de Hoogstraat kostte. G.J. Woudenberg, voorzitter van de sectie detailhandel van het Wagenings Ondernemers Contact (WOC) zegt dat het WOC overlegt over mogelijke stappen: Onze leden beslissen welke koers we varen. En ik denk dat we wel willen betalen, maar het gaat om de manier waarop. De gemeente wil zaken te snel doordrukken en maakt daarbij fouten. Zo zijn alleen de winkeliers aangeschreven, maar dat zijn lang niet allemaal eigenaren. En alleen de eigenaren kunnen worden aangeslagen."

Woudenberg benadrukt het belang van goed overleg: En dan niet voor de vorm. Ik ben lid van de klankbordgroep voor de structuurvisie voor de binnenstad. Maar we zijn pas twee keer bij elkaar geweest, we krijgen de informatie te laat en bovendien zeggen andere klankbordleden alleen ja en amen." Ook informele contacten tussen gemeente-ambtenaren en de Wethouder P. Spitteler (PvdA) van economische zaken wijst op een drie jaar oude brief waarin het WOC een bijdrage toezegt van maximaal twee ton. Het is nu een kwestie van betalen en daar is nooit draagvlak voor. Ik vraag me af in hoeverre het WOC zijn leden echt vertegenwoordigd. Als we met zes contactpersonen in de Hoogstraat praten, is het achteraf toch niet goed. Dan moeten we toch weer met iedereen praten. Deze week hebben we daarover een gesprek met het WOC."