Nieuws - 12 september 1996

Wijziging wachtgeldregeling dupeert zestig aio

Wijziging wachtgeldregeling dupeert zestig aio

Ongeveer zestig aio's in Wageningen worden de komende drie jaar het slachtoffer van de nieuwe regeling BWOO, de wachtgelduitkering voor universitair personeel. Voor tenminste twaalf aio's levert de wijziging al dit jaar problemen op.


Dat meldt het Wagenings aio-overleg (Waioo). Dan hebben we het nog niet eens over oio's. Reparatie wordt problematisch", aldus Waioo-woordvoerder drs. J. Rijnkels. Temeer omdat dit landelijk moet gebeuren. VSNU, NWO en AbvaKabo zullen het probleem nog dit najaar aan de minister voorleggen."

Knelpunt in de nieuwe regeling is de eis dat aio's en oio's in tenminste vier van de vijf jaar voorafgaande aan het jaar waarin de werkloosheid begon over tenminste 52 dagen loon moeten hebben ontvangen, willen ze in aanmerking komen voor een uitkering van 78 procent van het laatstverdiende salaris. Voorheen was dat drie jaar.

Aio's en oio's die in november of december zijn begonnen, komen door de nieuwe regeling in de problemen aangezien ze in dat jaar niet aan de 52-dagen eis kunnen voldoen. Zij komen daarom slechts in aanmerking voor een uitkering van 108 procent van het minimumloon.