Nieuws - 2 maart 1995

Wijze mannen kiezen voor sociologie

Wijze mannen kiezen voor sociologie

Gewoon Sociologie. Dat is volgens een commissie van wijze oude mannen de meest geschikte naam voor de nieuwe vakgroep die moet ontstaan uit de verzameling westerse en niet-westerse sociologen.

De sociologen zelf komen er niet uit. Moet het sociologie worden of rurale sociologie? Een meerderheid van de ontwikkelingssociologen is voor de plattelandsvariant, de westerse sociologen voelen meer voor de korte naam. Om uit de impasse te raken, hebben de sociologen de commissie Naamgeving - zeven gepensioneerde hoogleraren - te hulp geroepen. Beide vakgroepen uit de Leeuwenborch hebben beloofd het advies van deze commissie als bindend te accepteren.

Na rijp beraad besloot de commissie het simpel te houden. Wellicht speelde in het achterhoofd de taalkundige ongelukjes bij eerdere pogingen om alle aandachtsgebieden in de naam te proppen, zoals bij Waterkwaliteitsbeheer en Aquatische oecologie - Water had hier niet misstaan.

Hoewel, zo simpel is het toch niet helemaal. De commissie Naamgeving is geen officieel adviesorgaan van het college van bestuur in dit soort kwesties. Dat voorrecht heeft het college van dekanen. De dekanen hebben ingestemd met het advies, nu mag de universiteitsraad nog.