Nieuws - 19 juni 1997

Wijsgerige ethiek

Wijsgerige ethiek

Wijsgerige ethiek
 • R500-200
 • Eerste trimester 1996-1997
 • Aantal respondenten: vijftien
 • Geen attentiewaarden overschreden. Gemiddelde algemene waardering 4,4 op een schaal van 1 tot 5
 • Docent: prof. dr Bert Blans
  Het vak Wijsgerige ethiek is een vrijekeuzevak dat vooral gevolgd wordt door studenten Biologie en Rurale ontwikkelingsstudies. De studenten geven in de Muggen-enquete hoge cijfers voor de didactische verzorging en zeggen veel van het vak geleerd te hebben
  Ik probeer studenten aan de hand van teksten van filosofen te laten nadenken over actuele vragen, zegt prof. dr Bert Blans. Zo kun je je afvragen of alleen de zucht naar kennis alle onderzoek naar genetische manipulatie rechtvaardigt. Moet alles kunnen wat kan? Utilisten, die de nadruk leggen op het nut, zullen proberen uit te rekenen of de baten van het onderzoek groter zijn van de kosten. Aristoteles benadrukt dat er ook waarde gehecht dient te worden aan het wezen van de plant of het dier. Hij zegt dat het leven niet zo simpel is als utilisten hem voorstellen.
  Ik ben bang dat er volgend jaar minder studenten komen dan nu. De nieuwe blokroostering zal het waarschijnlijk moeilijker maken voor studenten om Wijsgerige ethiek te volgen. Ik wil mijn college volgend jaar anders gaan geven. Door het rooster worden de colleges vier uur in plaats van twee. Ik wil dan alleen het eerste uur college geven en de andere uren gebruiken om in groepen te discussieren.
  De studenten zijn altijd zeer gemotiveerd. Ze volgen het vak voor hun persoonlijke vorming en uit interesse. Ook voor Geschiedenis van de wijsbegeerte, een ander vak dat ik geef, is altijd veel belangstelling. Ik denk dat studenten het vak Wijsgerige ethiek ook waarderen omdat het ze helpt op een andere manier na te denken over vragen waar ze al langer mee rondlopen.
  De vakken in deze rubriek zijn geevalueerd door studenten middels de zogenaamde Muggen-enquete. Studenten kunnen daarin hun oordeel geven over vijftien punten betreffende het vak. Indien meer dan 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is de attentiewaarde overschreden. Indien tussen de 40 en 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is het een aandachtspunt. De meest betrokken roc is verplicht bij twee of meer overschreden attentiewaarden een gesprek te hebben met de docent