Nieuws - 9 maart 1995

Wie aan het bureau komt, treft Van den Hoofdakker

Wie aan het bureau komt, treft Van den Hoofdakker

Raad denkt aan extra korting op overhead LUW

Wordt het bureau van de LUW in het Masterplan al tot op het bot uitgekleed, zoals collegelid mr H.M. van den Hoofdakker zegt, of kan er nog wel een miljoen extra bezuinigd worden op overhead? De gemoederen over deze vraag liepen op 7 maart, na afloop van de commissie financien en planning, hoog op. Van den Hoofdakker verwijt de raad besluiteloosheid en behoudzucht.


We hebben volledige openheid gegeven en als dank krijgen we nu een klap op de kop." Hoofd Financiele Zaken drs J. Schuilenburg is na afloop van de vergadering van de raadscommissie financien en planning (cfp) verbitterd. Hij doelt op de bijlage van het Masterplan, waarin de taken van het bureau zijn omschreven en de bijbehorende capaciteit uiteen is gezet. Dit schema moet de faculteit ervan overtuigen dat er echt niet meer beknibbeld kan worden op bestuur en beheer. Tevergeefs, zo lijkt het. Iedereen gaat zich weer afvragen wat we hier nu aan het doen zijn. Alsof we hier de hele dag uit het raam zitten te turen", mokt Schuilenburg.

Ook drs J.L.F. Hagelaar van Progressief Personeel (PP) is niet gelukkig met het verloop van de discussie. De bedrijfskundige vraagt zich af waarom een discussie over de omvang van het bureau toch altijd zoveel irritatie oproept.

Inkrimping van het bureau ligt gevoelig. Door de faculteit worden de uitgaven aan bestuur en beheer gewoonlijk met argwaan bekeken. Worden de bezuinigen wel evenredig verdeeld over de faculteit en het bureau? De medewerkers van de faculteit hebben er over het algemeen weinig vertrouwen in. De bestuurders zullen zichzelf wel weer sparen, zo is de heersende opvatting.

In de universiteitsraad doken in het verleden met enige regelmaat cijfers op die zouden moeten aantonen dat het bureau in verhouding tot de faculteit onevenredig hard is gegroeid. Toen in 1992 bijvoorbeeld de projectadministratie in het honderd dreigde te lopen, wist het college, toch bewapend met een accountantsrapport, de raad slechts met moeite te overtuigen van de noodzaak van extra ambtenaren.

Evenredig

Inmiddels is de raad tot het inzicht gekomen dat het weinig zin heeft steeds weer de discussie over de omvang van het bureau op te rakelen. De raad en het college hebben nu de afspraak dat voortaan wordt gekeken of het bureau bij bezuinigingen wel evenredig wordt gekort.

Draagt het bureau voldoende bij aan het Masterplan? Ja, meer dan evenredig zelfs, argumenteert het bestuurscentrum. In 1999 is het jaarlijkse budget van het bureau met 2,8 miljoen geslonken, dat is 13,6 procent minder dan de huidige capaciteit. De faculteit daarentegen levert slechts 9,4 procent van haar budget in.

Er kan nog wel een miljoen van het bureaubudget af, denkt PP daarentegen. Of eigenlijk, er moet nog een miljoen af, wil de LU in 1999 een bezuiniging realiseren van 24,4 miljoen. Het uitgespaarde geld zou ten goede moeten komen aan het onderwijs. PP dient hierover volgende week in de universiteitsraad een amendement in. Het amendement kan waarschijnlijk rekenen op de steun van Centrale Lijst, ofwel een meerderheid.

De bezuiniging op het onderwijs (4,7 miljoen) is niet voldoende onderbouwd, vindt Hagelaar. Er wordt vanuit gegaan dat de vraag naar onderwijs krimpt. Calculerende studenten zullen zich echter massaal inschrijven voor de vijfjarige studies. Je kunt hier immers toch nog alle kanten op."

Na afloop van de vergadering ging de discussie tussen enkele raadsleden en het college nog door. Bezuinigen doet pijn. Er moeten keuzes worden gemaakt, ook in het onderwijs", aldus Van den Hoofdakker. Ik kan voor iedere taak van het bureau ook beargumenteren waarom juist die taak niet weg kan."

Het collegelid beschuldigt PP en CL ervan op volstrekt arbitraire wijze tot een bedrag van een miljoen te komen. De fracties zouden tegemoet willen komen aan een brief van de clustervoorzitters, waarin wordt gesteld dat het bureau twee miljoen meer en het onderwijs en onderzoek ieder een miljoen minder moeten worden gekort. Het bedrag in de brief is gewoon gehalveerd", vermoedt Van den Hoofdakker. Beide fracties ontkennen dit.

Verwijten

Al snel waren de verwijten van het college aan de raad niet van de lucht. Als de raad twijfelt aan de haalbaarheid van het Masterplan, moet het eigenlijk een motie van wantrouwen tegen het college indienen, vindt Van den Hoofdakker. Zo'n motie zou hij met het volste vertrouwen tegemoet zien. Het college gaat immers altijd in op iedere vraag van de raad, hoe ingewikkeld ook. Steeds weer op aandringen van de raad uitzoeken hoe iets in elkaar zit, daar heeft het bureau straks geen tijd meer voor."

Van den Hoofdakker vindt dat de discussie veel dieper gaat dan de bezuiniging op het bureau alleen. De secretaris proeft bij de raad nog onvoldoende elan om de problemen van de LU aan te pakken. Beseft de raad wel dat het hier gaat om het voortbestaan van de LU", vraagt hij zich af. Ziet de raad dan niet dat het college haast heeft met het plan?

De secretaris is bezorgd over het voorstel van de raad om de discussie over de middenstructuur uit te stellen tot de volgende vergadering om meer draagvlak te creeren. Daarmee wordt volgens hem in feite het hele Masterplan uitgesteld. Zonder een goede bestuursstructuur heeft het college geen vertrouwen dat de bezuinigingen worden gehaald. Als het vertrouwen van het college uit het plan wordt gehaald, is dat ernstig", betoogde het collegelid.

In een moeite trok Van den Hoofdakker de discussie over het bureau door naar het leerstoelenplan. Ook daar constateert hij besluiteloosheid. Afgesproken was dat we niet alleen zouden kijken naar leerstoelen die worden bezet door een 55-plusser. We zouden kiezen. Wat gebeurt nu? Alle keuzes worden weer geschrapt. Dat is behoudzucht, geen bestuur. Daar red je geen universiteit mee."