Nieuws - 26 september 1996

Wetsvoorstel bestuursstructuur lijkt eindelijk veilig

Wetsvoorstel bestuursstructuur lijkt eindelijk veilig

De PvdA en de VVD zullen de MUB, de wet over het universitair bestuur, steunen, nu zij hun ruzie over de student als lid van het faculteitsbestuur hebben bijgelegd. D66 zal de MUB - zij het met weinig enthousiasme - waarschijnlijk steunen. Daarmee lijkt Ritzens wetsvoorstel veilig.

De PvdA en de VVD willen de universiteiten oproepen openheid en betrokkenheid te betrachten in hun bestuur. Dat is de uitkomst van de heftige ruzie tussen de twee coalitiepartijen over het PvdA-voorstel dat studenten lid kunnen worden van het faculteitsbestuur.

De VVD had gedreigd tegen de hele MUB te stemmen, als dat voorstel zou worden aangenomen. Dat zette de Kamermeerderheid voor de MUB en daarmee ook de politieke toekomst van minister Ritzen op het spel. Overleg tussen PvdA-Kamerlid W. van Gelder en M. de Vries van de VVD leidde er vorige week uiteindelijk toe dat de PvdA haar voorstel introk en de VVD in ruil daarvoor de oproep aan universiteiten - in de vorm van een motie - mede ondertekende.

De oppositie had niets dan hoon over voor Van Gelders nieuwe standpunt. Volgens A. Lansink (CDA) was de PvdA terug bij af. En M. Rabbae van GroenLinks stelde: Deze motie stelt niets voor. De PvdA is gezwicht voor de VVD." Rabbae diende vervolgens het PvdA-voorstel onder zijn eigen naam opnieuw in, als uitnodiging aan dissidenten in de PvdA-fractie om hun geloofwaardigheid te herstellen.

Minister Ritzen sprak maandag opnieuw het onaanvaardbaar uit over een voorstel van D66-woordvoerder J. Jorritsma dat nog verder gaat dan het oorspronkelijke PvdA-voorstel. D66 wilde faculteiten verplichten een student in het bestuur op te nemen, maar heeft het voorstel inmiddels ingetrokken. Het voorstel van D66 om studenten op te nemen in het opleidingsbestuur zal waarschijnlijk wel aangenomen worden.

De stemmingen over het wetsvoorstel vinden vermoedelijk pas volgende week plaats.