Nieuws - 27 april 1995

Wetenschappelijke tijdschriften

Wetenschappelijke tijdschriften

De universiteitsbibliotheek van de Katholieke universiteit Brabant krijgt honderd tijdschriften van Elsevier Science voortaan via het netwerk aangeleverd. De universiteit had al een abonnement op deze bladen. De bibliotheek slaat de bladen centraal op en gebruikers kunnen vanaf hun werkplek bladeren, zoeken in de volledige tekst en belangwekkende artikelen printen.

Het project, het eerste in Europa, komt voort uit een samenwerking tussen Rekencentrum, bibliotheek en Elsevier en is gesubsidieerd door SURFnet b.v.

Ir I.V. Veerman van de Wageningse universiteitsbibliotheek vindt de ontwikkeling in Tilburg interessant, maar wijst erop dat de gebruiker nu slechts de tijdschriften van een uitgever krijgt aangeboden. In Wageningen wordt Current contents aangeboden, een actuele selectie uit de inhoud van een groot aantal wetenschappelijke tijdschriften (tussen de vijf- en zevenduizend) met een adequaat zoekprogramma. Veerman vermoedt dat voor de aangeboden Elsevier-tijdschriften een dergelijk zoekprogramma ontbreekt, waardoor alleen over het beeldscherm bladeren mogelijk is.

Ze wijst erop dat de wetenschappelijke uitgeverijen met Argusogen de elektronische ontwikkelingen volgen. Immers via discussielijsten kunnen wetenschappers hun resultaten wereldkundig maken zonder tussenkomst van de uitgeverijen. Zelfs het systeem van referees wordt al opgepakt op Internet.

De monopoliepositie van de wetenschappelijke uitgeverijen wordt overigens ook regelmatig bekritiseerd door de universitaire bibliotheken, die zich geconfronteerd zien met jaarlijkse kostenstijgingen van tien procent. De wetenschappelijke uitgeverijen krijgen, gratis, de openbare kennis van de wetenschappers aangeleverd - soms moet zelfs door de auteur voor een publikatie worden betaald - terwijl ze, dankzij de monopoliepositie, flinke prijzen voor een abonnement op de tijdschriften kunnen vragen.