Wetenschap - 22 juni 1995

Werklozen op studentenflats worden gekort

Werklozen op studentenflats worden gekort

Bijstandsgerechtigden die op studentenflats of in studentenhuizen wonen, worden per 1 januari 1996 aangemerkt als woningdeler. Dit is nu niet het geval, omdat de uitkeringsgerechtigden over een kamerhuurcontract beschikken.


Dit contract telt niet meer voor de gemeentelijke sociale dienst; in het vervolg kijkt deze naar de feitelijke situatie. De maatregel zal financiele gevolgen hebben voor afgestudeerden zonder baan.

De gemeente kort de kamerbewoners niet als ze beschikken over een eigen telefoon, douche, wasgelegenheid en wasmachine. De korting bedraagt 90 gulden, de helft van de huidige korting van 180 gulden. Verder zullen schoolverlaters, dus ook afgestudeerden, een bijstandsuitkering van 901 gulden krijgen. Dit is vijftig procent van het minimumloon. Na een half jaar krijgen zij een toeslag van 20 procent of, in het geval van de woningdelers, 15 procent. Deze veranderingen, voortkomend uit de nieuwe Algemene Bijstandswet, worden op 28 juni in een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis besproken.

Na de zomer wil de gemeente de werkloze afgestudeerden confronteren met huiswerk. De ex-studenten moeten een cv inleveren, een plan opstellen om werk te vinden, hun sterke en zwakke punten analyseren, open sollicitaties vermelden en zich orienteren bij het loopbaancentrum van de Koninklijke landbouwkundige vereniging." Gesprekken met de consulent van de sociale dienstverlening vinden zoveel mogelijk plaats in het loopbaancentrum. De consulenten worden daarvoor getraind door het loopbaancentrum. Vervolgens wordt de instroom op de arbeidsmarkt van afgestudeerden in 1995 vergeleken met eerdere generaties.