Nieuws - 18 april 1996

Werkgroep wil minder opleidingen

Werkgroep wil minder opleidingen

Het onderwijsaanbod van de Nederlandse universiteiten moet geordend worden onder 85 namen. Het huidige aanbod, dat onder 272 verschillende aanduidingen geregistreerd staat, wordt dan overzichtelijker. Het merendeel van de bestaande opleidingen moet een variant of specialisatie binnen een bredere opleiding worden.

Dat staat in een rapport van een werkgroep van de vereniging van universiteiten, VSNU. De werkgroep heeft zich vooralsnog alleen bezig gehouden met de naamgeving van opleidingen. Ze stelt voor de naam van een opleiding te laten aansluiten bij die van - niet al te specifiek omschreven - wetenschappelijke disciplines. Zo moeten de opleidingen die nu te boek staan onder de namen Sociale geografie, Planologie, Technische planologie en Demografie voortaan samengevat worden onder de naam Ruimtelijke wetenschappen. Ook komt Huishoud- en consumentenwetenschappen onder Economie te vallen. Of de 85 opleidingen een propaedeuse krijgen, wordt in het midden gelaten.