Nieuws - 29 februari 1996

Werkgroep buigt zich over hoogte collegegeld

Werkgroep buigt zich over hoogte collegegeld

Een werkgroep buigt zich de komende maanden over de vraag hoeveel collegegeld de LUW het komende studiejaar moet vragen aan studenten die hun recht op studiefinanciering hebben verbruikt.

Binnenkort buigt de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel Wijziging WHW en wet op de studiefinanciering. Hierin maakt onderwijsminister Ritzen een einde aan de beperking van de inschrijvingsduur. Het begrip auditor wordt afgeschaft. Voor studenten die geen recht hebben op studiefinanciering krijgt een universiteit ook geen vergoeding meer van de overheid. Ter compensatie mogen de universiteiten voor deze groep zelf de hoogte van het collegegeld vaststellen.

Het is echter de vraag of universiteiten het collegegeld voor deze groep ongestraft kunnen verhogen. Volgens drs J.G. Bosman, hoofd Studentenzaken, bestaat dan de kans dat de student er de brui aan geeft, zodat de universiteit een kostbare afstudeerpremie misloopt. De werkgroep hoopt over enkele maanden verschillende opties te kunnen voorleggen aan het college van bestuur.