Wetenschap - 29 oktober 1998

Werken voor een uitzendbureau

Werken voor een uitzendbureau

Werken voor een uitzendbureau
Eisen stellen en onderhandelen
Tegenwoordig werkt bijna elke student naast zijn studie. Daarom brengt het WUB de komende tijd een serie over student en werk. Deze week staat uitzendwerk centraal
Per jaar werken 350 duizend studenten in Nederland via een uitzendbureau, stelt FNV Bondgenoten, de gefuseerde FNV-bonden op het gebied van industrie, dienstverlening, vervoer en voeding. Dat is bijna even veel als het aantal studenten in Nederland en maar liefst veertig procent van het totale aantal uitzendkrachten van achthonderdduizend per jaar
Het ene uitzendbaantje verdient beter dan het andere en sommige uitzendbureaus betalen slecht. Voor een groot deel is dat afhankelijk van de CAO, de collectieve arbeidsovereenkomst die het uitzendbureau volgt. Sommige bureaus volgen structureel een ongunstige CAO. Daarom is het belangrijk om te kijken met wat voor uitzendbureau je van doen hebt
Er zijn bureaus die zijn aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), bureaus die aangesloten zijn bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendorganisaties (NBBU), en de bureaus die bij geen van tweeen zijn aangesloten. De beloningen van uitzendbureaus aangesloten bij de NBBU liggen onder in de markt, vertelt Han Westerhof van FNV Bondgenoten. Dat komt doordat deze bureaus hun eigen CAO volgen: de NBBU-CAO. Ze spreken met uitzendkrachten een nettobedrag af. Dat mag wettelijk niet meer, maar de bureaus doen het nog steeds. Zo'n afspraak is voor mensen die niet fulltime werken ongunstiger dan een brutobedrag. Wij zijn op dit moment bezig een gerechtelijke procedure voor te bereiden om de NBBU te dwingen deze manier van betaling te stoppen. De NBBU-CAO mag op dit punt niet gevolgd worden.
NBBU-medewerker Bart Werrie spreekt de aantijging tegen. NBBU-bureaus mogen de NBBU-CAO wel volgen: halverwege vorig jaar hebben wij hiervoor van de minister toestemming gekregen. Verder spreken NBBU-bureaus niet automatisch een nettobedrag af met hun werknemers. Volgens onze CAO mogen de bureaus zelf kiezen of ze een nettobedrag afspreken of niet. En dat de FNV een gerechtelijke procedure tegen ons voorbereidt, is voor mij nieuw. Daar wist ik niets van.
Werrie erkent dat NBBU-uitzendbureaus die een nettobedrag afspreken daar voordeel van kunnen hebben. Als een NBBU-bureau ervoor kiest een nettobedrag met zijn werknemers af te spreken, kan het inderdaad voorkomen dat het uitzendbureau het belastingvoordeel, dat werknemers toekomt, in eigen zak steekt.
Tandarts
De ABU-CAO verbiedt het afspreken van een nettobedrag. Westerhof: Ook de bureaus die nergens bij horen, volgen als het goed is de ABU-CAO. Maar een uitzendkracht doet er goed aan om te vragen welke CAO het uitzendbureau volgt.
Wie een uitzendbaan bemachtigt waarbij de CAO van het inlenende bedrijf geldt, is meestal het beste af. Voorbeelden hiervan zijn uitzendbanen bij overheidsinstellingen en schoonmaakbedrijven. Vrijwel altijd volgen uitzendbureaus hierbij de CAO van die werkgever. De betaling volgens deze CAO's is meestal hoger dan het door de ABU-CAO gedicteerde loon
Welke CAO de uitzendbureaus ook volgen, ze houden altijd reserveringen achter. Het merendeel van de reserveringen is vakantiegeld, bij elkaar ongeveer negentien procent van het brutoloon. De rest, ongeveer drie procent, dient ter compensatie van uren die een uitzendkracht niet kan werken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan feestdagen of aan een bezoek aan huis- of tandarts. De meeste werknemers in Nederland mogen daar binnen de tijd van de baas naartoe, maar een uitzendkracht krijgt alleen betaald voor de uren die hij echt werkt. In totaal bedragen de reserveringen zo'n 22 procent van het brutoloon. Sommige uitzendbureaus betalen uit zichzelf de reserveringen geheel of gedeeltelijk uit; andere doen dat niet. Wie zijn reserveringen niet opvraagt, loopt kans een aanzienlijk deel van zijn loon te missen
Naast het werken onder een goede CAO en het opvragen van reserveringen is er nog iets dat kan bijdragen aan goede betaling: onderhandelen. Op het moment is de arbeidsmarkt krap. Er zijn uitzendbureaus die zelfs mensen uit Spanje naar Nederland halen om uitzendwerk te doen, vertelt Westerhof. Bijvoorbeeld voor het maken van kerststukjes. Studenten kunnen eisen stellen aan de uitzendbureaus. Ze moeten niet tevreden zijn met het eerste loonvoorstel. Onderhandelen levert bijna altijd wat op.
Netto versus bruto
Het brutobedrag dat een uitzendkracht verdient, ontvangt hij niet op zijn rekening. Er gaat een hele zwik belasting en sociale premies vanaf. Werkt iemand weinig, dan blijft zijn jaarloon onder de belastingvrije voet en betaalt hij geen belasting. Werkt iemand veel, dan komt zijn jaarloon boven de belastingvrije voet en moet hij belasting betalen. Een uitzendbureau berekent wekelijks hoeveel belasting afgedragen moet worden, door een gemiddeld jaarloon vast te stellen op basis van het aantal uren dat die week gewerkt is. Het nettoloon blijft over en wordt uitbetaald
De nettobedragen die sommige uitzendbureaus betalen zijn echter te laag. Sommige uitzendbureaus spreken met hun uitzendkrachten een netto-uurloon af op basis van een veertigurige werkweek, bijvoorbeeld tien gulden per uur. Een uitzendkracht die inderdaad veertig uur per week werkt, verdient dan bijvoorbeeld vijftien gulden bruto. Werkt hij minder, zeg twintig uur per week, dan hoeft hij minder belasting te betalen, waardoor zijn nettoloon bijvoorbeeld twaalf gulden zou moeten zijn. Maar het uitzendbureau betaalt volgens afspraak maar tien gulden per uur en steekt de twee gulden per uur die de uitzendkracht toekomt in eigen zak
Organisatie waarbij de Wageningse uitzendbureaus die werk hebben voor studenten zijn aangesloten
 • KOP = Uitzendbureau:Aangesloten bij
 • = Interimonafhankelijk
 • = JMWNBBU
 • = DactyloABU
 • = RandstadABU
 • = StartABU
 • = SUSAABU (aspirant)
 • = Tempo-TeamABU
 • = Vedior ASBABU
 • = WerknetABU
 • = WerkwijzerNBBU
  Snuffelen op de Wageningse uitzendmarkt
  316314304 Dactylo
  Intercedent Mery de Ruiter: Wij krijgen een groot telemarketeersproject. Daarvoor moeten studenten minimaal twee avonden per week beschikbaar zijn. Meer kan ook. Ze verdienen vijftien gulden bruto, ongeacht hun leeftijd. In de avonduren zelfs 17,50 gulden. Per gemaakte afspraak verdienen ze nog eens 2,50 en er zijn nog wat andere bonussen. We hebben nog wat schoonmaakwerk, maar verder hebben we weinig voor studenten.
  316314304 Interim
  Intercedent Sybrich van Hoboken: Wij hebben niet zoveel werk in de weekenden. In de avonden hebben we veel schoonmaakwerk. Verder kunnen we magazijnmedewerkers plaatsen en hebben we productiewerk. Dat is bijna altijd werk aan de lopende band. Voor mensen die veel beschikbaar zijn en goed zijn met computers hebben we werk als telefonist. Computerkennis is trouwens sowieso vaak gewenst.
  316314304 JMW Personeel en Organisatie voor de Gastronomie
  Intercedent Saskia Vonk: Wij hebben horecawerk, maar wel in de breedste zin van het woord. Dus ook op recepties rondlopen met hapjes en drankjes. Mensen zonder ervaring zijn welkom mits ze gemotiveerd zijn. Ze kunnen hier een cursus volgen. Dan kijken we voor wat voor werk ze in aanmerking komen.
  316314304 Randstad
  Intercedent Nicole Brandes: We hebben werk voor studenten die dagjeswerk zoeken in de bedrijfscatering. Sinds een paar weken hebben we op hogeschool Diedenoort een vestiging. Randstad heeft ook werk in fabrieken. We hebben net weer een paar bedrijven die avondpools nodig hebben.
  316314304 SUSA
  Intercedent Sytske Jonkman: Wij hebben bijvoorbeeld magazijnwerk, werk als koerier en administratief werk. Ook kunnen mensen via ons telefonisch informatie inwinnen voor een bedrijf. Dat gaat dus niet om verkoop, maar alleen om het te pakken te krijgen van informatie. Omdat het werk in de bouw sinds kort is vrijgegeven, hebben wij daar eveneens werk. Verder hebben we representatiewerk op beurzen en werk voor vakkenvullers. We hebben tevens werk voor mensen met computerkennis: computers installeren en administratief werk op de computer. We hebben ook een groot verkeersonderzoekproject lopen. Daarvoor moeten mensen enqueteformulieren uitdelen aan chauffeurs, auto's tellen en soms met een auto achter andere auto's aan rijden en kentekens noteren om te kijken welke sluiproutes die auto's nemen.
  316314304 Tempo-Team
  Vestigingsmanager Linda de Wilt: Wij hebben veel werk voor mensen in de horeca, zowel in lokale restaurants als in bijvoorbeeld de Arena in Amsterdam. Ook in de catering hebben we werk, bijvoorbeeld in spoelkeukens van bedrijven. Verder hebben we een groot telemarketeersproject in Arnhem. Daar kunnen studenten vooral in de avonduren werken. Sommige telemarketeers betalen bonussen als werknemers iets verkopen, maar dat doet dit project niet. We hebben natuurlijk ook schoonmaakwerk. Dat kunnen mensen een paar uurtjes op een dag doen, bijvoorbeeld 's ochtends van zes tot acht of 's avonds van half zes tot acht. Schoonmaakbedrijven betalen in twee ervaringsschalen: ervaren en onervaren. Wij betalen meestal in de ervaren schaal. Dat loon is bruto geloof ik zestien gulden zoveel. We hebben ook mensen aan het werk op het IMAG-DLO. Op maandag, woensdag en vrijdag snuffelen mensen daar twee uur voor ons (voor wetenschappelijk onderzoek ruiken aan diverse stoffen, red.). Bij Openbare werken van de gemeenten Rhenen en Wageningen hebben we werk voor studenten als vuilnismannen en bij de plantsoenendienst. Verder hebben we nog werk voor promotiedames voor gezondheidsdrankjes. Die moeten in het bezit zijn van een auto. Tot slot hebben we productiewerk en werk in de thuiszorg en in de tuinbouw.
  316314304 Start
  Intercedent Marja van Dam: Onze meeste vacatures voor studenten zijn binnen de universiteit en DLO. Het gaat veelal om echte parttime functies; mensen moeten veel beschikbaar zijn. Werk buiten de collegetijden hebben we niet veel. Zo nu en dan wat schoonmaakwerk.
  316314304 Vedior ASB
  Intercedent Anette Jonkman: Wij hebben veel werk in de thuiszorg in Wageningen, Renkum, Oosterbeek. Je moet vooral bij oudere mensen huishoudelijk werk doen. In de avonduren hebben we ook nog schoonmaakwerk. Dat is eigenlijk het enige dat regelmatig voorkomt.
  316314304 Werknet
  Intercedent Thil Gidding: Werknet heeft alleen productiewerk, dus voornamelijk aan de lopende band. Bijvoorbeeld inpakwerkzaamheden.
  316314304 Werkwijzer
  Intercedent Anelore van Niel: Specifiek voor studenten aan de Landbouwuniversiteit hebben wij werk voor landmeters en grondboorders. Verder hebben we ook magazijn- en productiewerk.

 • Re:ageer