Wetenschap - 28 maart 1996

Werken in de wetenschap

Werken in de wetenschap

Het vak

 • F800-003/-001/-004/-006
 • Zes studiepunten
 • Docenten: ir R. Boersma, dr ir G.J. Hofstede
 • Verplicht voor alle propaedeuseprogramma's
 • Collegereeks, werkgroepje en pc-practicum
 • Geevalueerd januari 1996. Evaluatie betreft de onderdelen Orientatie op duurzaamheid en Computer, communicatie en informatie

  Sterke punten:

 • Enthousiaste docenten die onderling goed samenwerken en er alles aan doen om van dit vak iets te maken.
 • Volgens de docenten goed te halen zonder voorkennis en zonder heel veel inspanning.
 • Goede groepsgrootte en ook de lezingen in de grote zaal worden als positief ervaren.
 • Alle studenten vinden het positief dat ze een eigen account krijgen.
 • Studenten leren veel over hun studie, vooral door het verhaal van de studiecoordinator en het interview met een ouderejaars.

  Knelpunten en afspraken:

 • De studenten weten niet precies wat er van ze verwacht wordt. Het belang van de leerdoelen wordt niet altijd ingezien. In de werkgroepjes zullen deze voortaan besproken worden.
 • Studenten werken soms niet serieus aan het computerpracticum, omdat er geen beoordeling aan vastzit. Ook is vier uur practicum inefficient. Docent wil de WP-toets verplaatsen naar HTR-week, waardoor er druk op de ketel komt.
 • Het verband tussen de verschillende onderdelen van het vak is niet duidelijk. Docent nodigt richtingen uit om richtingsspecifieke onderwerpen in het vak voor te stellen.
 • Tijdens de toets duurde het te lang voordat vragen over defecten aan de apparatuur werden beantwoord. Docent zal voortaan eerst een inspectieronde houden. De overschakeling op Word onder Windows zal minder technische problemen opleveren.

  Vakken in deze rubriek zijn door studenten geevalueerd volgens de WSO-interviewmethode. De vakgroep Agrarische onderwijskunde begeleidt de studenten.