Nieuws - 22 februari 1996

Wereldstad

Wereldstad

Enige tientallen jaren geleden stond er in een van de almanakken een verhaal over Wageningen in de vaart der volkeren, dat neerkwam op het volgende: Wageningen was een gat, is een gat en zal altijd een gat blijven".

Ik kom hierop door het stukje van Vilitzer in WUB 6, getiteld Wereldstad, dat dezelfde teneur heeft. Scherp geschreven. Jammer van die ene uitglijder waar hij/zij schrijft: Niet zolang Junushoff nog precies dezelfde Pim-Jacobs-programmering heeft als toen ik geboren werd."

Deze impliciete laatdunkendheid vind ik wel erg goedkoop, maar niet alleen dat, ik vind het ook onkies, gezien de ernstige ziekte waaraan de heer Jacobs volgens persberichten lijdt.

Er is naar mijn weten tot op de dag van vandaag nog geen enkele culturele criticaster geweest, die er in geslaagd is een geloofwaardige kosten/baten-analyse voor de zogenaamde betere programma's in de openbaarheid te brengen (waarmee bedoeld wordt het culturele segment van de programmamarkt voor onze mensen, want onze cultuur staat op een heel wat hoger niveau, dan die van de gemiddelde Junushoff-bezoeker).

Wat dat betreft bent ik met Duym (directeur Junushoff) eens, dat een brede programmering zoals tot nu toe gebeurt, past bij het best wel gezellige gat dat Wageningen is, een kippenhok zonder hanen.