Nieuws - 14 september 1995

Wellicht toch extra vakken voor studentbestuurders

Wellicht toch extra vakken voor studentbestuurders

Er dient geen beperking te komen op het aantal extra vakken dat studenten die in aanmerking willen komen voor een bestuursbeurs, mogen volgen. Dat stelde de commissie studentenvoorzieningen (CSV) op 11 september. Het college van bestuur wil het aantal uren dat studentbestuurders mogen volgen, limiteren. Studenten met een afstudeerpakket groter dan 5400 uur krijgen geen bestuursbeurs of moeten de al ontvangen terugbetalen, meent het college.

De CSV vond dat deze maatregel leidt tot rechtsongelijkheid tussen studentbestuurders en studiegenoten die wel onbeperkt extra vakken mogen volgen. Het college van bestuur het toegezegd zich nog eens over de maatregel te beraden. De universiteitsraad heeft over dit onderwerp slechts een adviserende functie. De bestuursbeurs, die de auditorenregeling voor bestuurders vervangt, valt onder de bevoegdheid van het college van bestuur.