Nieuws - 18 december 1997

Weinig tranen bij einde van vakgroepsvergadering

Weinig tranen bij einde van vakgroepsvergadering

Weinig tranen bij einde van vakgroepsvergadering
De universiteitsraad is niet het enige democratische orgaan dat verdwijnt door de bestuurswet MUB. Ook de vakgroepsvergadering verdwijnt per 1 januari. In die vergadering vormden de wetenschappers, het ondersteunend personeel en de studenten het hoogste orgaan van de vakgroep. Terwijl de opheffing van de universiteitsraad nog voor protesten zorgde, nadert het einde van het vakgroepsbestuur geruisloos
Ik houd toch niet zo van vergaderen, stelt voorzitter dr Leo Kroon van de vakgroep Meteorologie. Hij verwacht dat een verstandig hoogleraar straks zijn bevoegdheden delegeert en met zijn mensen overlegt. Een vorm van overleg blijft noodzakelijk, vindt ook dr Anton Schuurman, secretaris van de vakgroep Agrarische geschiedenis. Je kunt wetenschappers niet monddood maken en tegelijk verwachten dat ze internationaal presteren.
In de vakgroepsvergadering heeft de gehele vaste wetenschappelijke staf zitting, verklaart mr Hidzer Gorter, LUW-jurist. Die groep van hoogleraren, universitair docenten en hoofddocenten bezet het merendeel van de zetels. De rest is verdeeld over drie groepen: aio's en ander tijdelijk personeel, studenten en ondersteunend personeel. De leerstoelhouder is de voorzitter van de vakgroep, maar als hoogste orgaan besluit de vergadering over het beleid van de vakgroep
De MUB legt nu alle verantwoordelijkheid voor leerstoelgroepen bij een hoogleraar-directeur die door het college van bestuur wordt benoemd. Een slechte zaak, vindt Schuurman. Door de MUB zijn we weer terug in de tijd voor 1968. We krijgen een soort autoritaire commandostructuur. De vakgroepsvergadering garandeerde elementaire democratische rechten voor het wetenschappelijk personeel. Hij begrijpt niet dat er zo weinig protest is geweest tegen de afschaffing van die democratie. De opheffing van de vakgroepsvergadering is het meest onderbelichte onderdeel van de MUB. Schuurman vreest conflicten als de toekomstige machthebbers hun macht werkelijk gebruiken. De leerstoelhouder kan nooit in zijn eentje het onderzoeksbeleid uitzetten en links en rechts orders uitdelen om het onderzoek uit te voeren.
Kopieerkosten
Namens de studenten nam Ronny Lubbers deel aan de vergaderingen van het departement Dierwetenschappen. Veel macht hadden de studenten niet, maar er werd toch naar ze geluisterd. Op een aantal praktische punten hebben we dingen voor elkaar gekregen. Zo betaalt het departement nu de kopieerkosten voor een verslag van de studenten. Voor het departement was dat een kleinigheid, voor de studenten een groot verschil. Daarnaast waren de vergaderingen een goede manier om op de hoogte te blijven. De invloed van studenten is al beperkt, maar straks weet je niet eens meer wat er speelt. Toch zal Lubbers de vergaderingen niet erg missen. En onder zijn medestudenten was niet veel animo om vertegenwoordiger te worden in het departementsbestuur
Visteeltdocent drs Johan Verreth kan zich iets voorstellen bij het geringe enthousiasme onder de studenten. Hij bezoekt de vergaderingen van het departement niet. Het is niet zinnig om met vijftig man te discussieren. Van zo'n vergadering verwacht ik geen beleidskeuzes. Er worden alleen wat algemeenheden uitgewisseld. Hij vertrouwt op de vertegenwoordiger van zijn leerstoelgroep in het departementsbestuur. Dat functioneert prima. Tot nu toe heb ik nog geen ongelukken gezien. Verreth verwacht dat ook in de nieuwe structuur de stem van belanghebbenden wordt gehoord. Een goed bestuurder luistert en creeert een draagvlak.
Medewerkers van de universiteit hebben nu inspraak via de ondernemingsraad. Op departementsniveau komen er waarschijnlijk onderdeelcommissies voor inspraak over personele aangelegenheden. Hoe knap een leerstoelhouder ook is, hij zal toch behoefte hebben aan terugkoppeling, schat Kroon. Hoe de bestuurders van de departementen hun functie inrichten, blijft echter gissen. Gorter: Er is weinig geregeld, veel overgelaten aan de bestuurders. Maar de bestuurder zal bevoegdheden delegeren. Hij kan niet alles zelf doen, dan wordt 'ie gek.
Of de nieuwe structuur leidt tot een efficienter bestuur van de universiteit, wordt betwijfeld. Verreth: Binnen de universiteit leven we in een starre cultuur. Het is een log apparaat waarin mensen moeilijk kunnen accepteren dat een beslissing elders wordt genomen. Daardoor zal wel weer met iedereen overlegd moeten worden.