Nieuws - 31 augustus 1995

Weinig ruimte voor uitzonderingen op Identificatieplicht

Weinig ruimte voor uitzonderingen op Identificatieplicht

Er komt vooralsnog geen landelijke regeling voor werknemers die weigeren te voldoen aan de Identificatieplicht die per 1 juni is ingegaan. Dit heeft het ministerie van Justitie het college van bestuur laten weten, dat hier op verzoek van de universiteitsraad om had gevraagd. De LUW moet nu beslissen of ze daadwerkelijk bij weigeraars zestig procent loonbelasting gaat inhouden, of dat ze erop gokt dat de schade mee zal vallen.

Sinds 1 juni moet elke werknemer een paspoortafschrift inleveren. De werkgever loopt kans een boete te krijgen wanneer een werknemer weigert en de werkgever hem niet heeft ingeschaald voor zestig procent loonbelasting. Als de werkgever die sanctie niet oplegt krijgt de weigeraar ook een korting, maar dan van de belastingdienst. Dat geld kan hij echter het volgende jaar terugvragen.

We moeten nog op een rijtje zetten wat de gevolgen zijn van het niet korten", geeft hoofd Personeelszaken drs J.E. van Kamp aan. En dan moet het college, eventueel met de universiteitsraad, beslissen welke risico's de LUW wil nemen."

Inmiddels heeft Personeelszaken enkele mensen laten weten dat ze geen paspoortafschrift hoeven in te leveren. Dat zijn mensen die dat absoluut niet kunnen, vanwege ervaringen in de Tweede Wereldoorlog", aldus Van Kamp. Mensen die weigeren omdat de wet het makkelijker maakt illegalen op te sporen, vallen vooralsnog niet in een uitzonderingscategorie. Personeelszaken zal degenen die geen paspoortafschrift hebben ingeleverd wijzen op de consequenties, voordat de korting wordt doorgevoerd.