Nieuws - 9 november 1995

Weinig actiebereidheid tegen bezuinigingen op onderwijs

Weinig actiebereidheid tegen bezuinigingen op onderwijs

De onderwijsbonden van AbvaKabo, CMHF en CFO zijn uitermate teleurgesteld in de respons van LUW-personeel op hun actie-oproep in het WUB. De drie bonden riepen personeelsleden op te protesteren tegen de bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs in het Hoger onderwijs en onderzoeksplan (Hoop). De bonden menen dat de minister bezuinigt zonder rekening te houden met de belangen van het personeel. Ze protesteren ook tegen het feit dat er sinds april van dit jaar geen geldende CAO meer is voor het personeel van universiteiten.

Niet meer dan 70 werknemers van de LUW lieten middels een invulstrook weten het eens te zijn met de vakbonden. Volgens AbvaKabo consulent T.A.M. Geelen een uitermate lage respons, gezien het feit dat er naar schatting 750 personeelsleden georganiseerd zijn. Met name de CFO-leden en de hoger betaalden lieten het afweten. Geelen wijt de lage respons voor een gedeelte aan de vele sores die het personeel momenteel heeft vanwege de reorganisaties. Bovendien redeneren mensen vaak dat je met acties niet de minister, maar jezelf raakt omdat het werk zich gewoon opstapelt. Dat begrijp ik wel, maar met de voorstellen van de minister zal de werkdruk alleen maar groter worden en de beloning lager", meent Geelen.

De vakbonden zijn momenteel bezig om een afvaardiging bij elkaar te krijgen voor een regionale demonstratie op 14 november in Deventer. Onderwijsminister Ritzen heeft de bonden deze week gevraagd af te zien van stakingen, omdat hij zo spoedig mogelijk met een CAO-bod wil komen.