Nieuws - 12 september 1996

Weigering bijstand aan ex-student kan niet

Weigering bijstand aan ex-student kan niet

Een ex-student die geen beurs meer krijgt, kan altijd aanspraak maken op bijstand. Het lijkt logisch, maar bij de Sociale Dienst in Arnhem dachten ze daar anders over. Op aandringen van studentenorganisatie ISO is de regel nu ook in het Gelderse bekend.

Ex-studenten kregen in Arnhem elk jaar pas vanaf 1 september bijstand. Want, zo vond de Sociale Dienst ter plaatse, tot die datum kunnen ze studiefinanciering blijven ontvangen. Dat die studiebeurs doorgaans lager is dan de bijstand, werd niet in de overwegingen betrokken.

De studentenorganisatie ISO trok bij minister Ritzen aan de bel over deze interpretatie van de studiefinancieringsregels. En ook de bewindsman vond dat Arnhem de zaak op zijn kop zet. Zodra een student niet meer ingeschreven staat, kan hij zijn studiefinanciering laten beeindigen. Vanaf dat moment valt er aanspraak te maken op de bijstand. De collega's van Sociale zaken zullen Arnhem opdragen zich aan deze regel te houden.