Nieuws - 1 oktober 1998

Week van het platteland

Week van het platteland

Week van het platteland
Vorige week was de Week van het Platteland, een initiatief van verschillende landbouworganisaties. Ze willen het Nederlandse publiek laten kennismaken met de schoonheid, sfeer en gezelligheid van het platteland, bijvoorbeeld door op de Dam een groot ontbijt te serveren. Is een ontbijtje met een eitje niet een makkelijke manier om het slechte imago van de landbouw op te vijzelen?
Op zichzelf is het een goede actie. De landbouw laat zo zien dat ze contact zoekt met de samenleving. Dat ze zich bewust is van de problemen waar de samenleving zich zorgen over maakt: natuur, gezondheid en dierenwelzijn
Boeren reageren vaak met een soort defensieve kramp op allerlei maatregelen waar de samenleving om vraagt. Dan krijg je televisiebeelden van trekkers op weg naar Den Haag. Sommige boeren voelen zich onbegrepen. Hun houding is: We zullen het nog een keer uitleggen, want die burgers weten niet waar ze over praten
Steeds meer boeren merken dat dit niet de manier is, dat de maatschappij niet haar mond dichthoudt als je maar hard genoeg schreeuwt, maar verder gaat met het reguleren van de landbouw
Het is best begrijpelijk dat boeren soms gek worden van al die regelingen, want die zijn niet afgestemd op de realiteit van het boerenbedrijf. Dus proberen ze er onderuit te komen. En dan zegt de milieubeweging weer: Zie je wel, er moeten strengere regels komen. Zo kom je terecht in een neerwaartse spiraal
Om daar uit te komen, moet je meer direct contact zoeken met anderen. Dat contact zie je tegenwoordig in bijvoorbeeld de milieucooperaties. Daarin werken boeren samen aan de natuur. Ze stellen zich open op tegenover natuurorganisaties, waarmee ze plannen maken. En zelfs binnen de landbouworganisatie LTO zijn mensen bezig met de ecologisering van de landbouw
De publieke opinie moet ook besluiten wat Nederland wil met het platteland. Is dat er voor de landbouw? Voor het tweede huisje van de happy few? Net zo goed als de binnenstad van Amsterdam heeft het platteland een culturele dimensie. Die culturele eigenheid verdient bescherming. Boerenorganisaties riepen een tijdje geleden boeren op om de koeien niet op stal te houden, want mensen willen die beesten buiten zien. Een belangrijk argument is ook de ecologie: we kunnen niet al het voedsel ver van huis halen. Dan moet de landbouw ook de ruimte krijgen om haar brood te verdienen