Nieuws - 14 maart 1996

Weeda pleit voor androgyne werksfeer

Weeda pleit voor androgyne werksfeer

Zowel werknemers als werkgevers zijn gebaat bij meer aandacht voor en openheid over intermenselijke relaties op het werk. Over het algemeen is er een belangrijk verschil in hoe mannen en vrouwen omgaan met relaties op het werk. Lange tijd gold werk als iets puur zakelijks. Werkrelaties kunnen inderdaad vrij zakelijk zijn, maar ook gevoelens als haat, liefde, ergernis, vriendschap en aantrekkingskracht kunnen een rol spelen. Dit stelde prof. dr ir C.J. Weeda tijdens haar lezing over liefde op het werk, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op vrijdag 8 maart.

Volgens Weeda hebben veel bedrijven een overwegend mannelijke filosofie, die gericht is op produktie en competitie. Op andere plaatsen, soms binnen hetzelfde bedrijf, kan een sfeer heersen die meer gericht is op menselijke verhoudingen, waar de samenwerking domineert. Zo'n sfeer kan het moeilijk maken om bijvoorbeeld het slecht functioneren van een collega aan te kaarten. De beste werksfeer is uiteindelijk de androgyne, met zowel vrouwelijke als mannelijk aspecten.