Nieuws - 2 februari 1995

Watersnood Rijn voor Wageningen niet verontrustend

Watersnood Rijn voor Wageningen niet verontrustend

De Nederlandse watersnood heeft ook de gemeente Wageningen en de LUW tot actie aangezet. De universiteit heeft uit voorzorg een crisisteam ingesteld. Lid van het team, G. van Scherrenburg van het Bureau Veiligheid en Milieuhygiene, spreekt liever van de voorbereiding op een crisisteam.


Uit voorzorg heeft het team veel LUW-gebouwen aangeraden de begane grond te ontruimen. Het gaat daarbij vooral om kwetsbare en onvervangbare zaken, zoals archieven, chemicalien en wetenschappelijke apparatuur.

Mocht de dijk bij Wageningen onverhoopt doorbreken, dan komt het westelijke deel van Wageningen een tot twee meter onder water te staan. Een ontruiming van de begane grond heeft plaatsgevonden in de gebouwen op de Nieuwlanden, de Binnenhaven en Duivendaal, en de vakgroepen op Zodiac en Plantenveredeling.

Plannen voor een eventuele noodsituatie liggen klaar, bijvoorbeeld om de dieren van de LUW in veiligheid te brengen. Er is echter nog geen mens naar huis gestuurd en geen koe verhuist", aldus Scherrenburg. Het is rustig en niet verontrustend." hij pleit dan ook voor een betere uitleg naar de bevolking over het waarom van de voorzorgsmaatregelen.

Volgens een telefoniste van een speciaal informatiecentrum in Ede is de toestand rond de Grebbedijk stabiel. De conditie van de dijk is goed te noemen. Er bestaat geen enkel risico op een dijkdoorbraak. Wel is nabij de Grebbeberg een zwakke plek in de dijk geconstateerd, die op dit moment door het Waterschap verstevigd wordt. De mensen die bellen, wordt geadviseerd naar de radio te blijven luisteren en in ieder geval een plannetje te maken welke spullen ze waar naar toe willen brengen bij eventuele wateroverlast.