Nieuws - 6 april 1995

Waterkwaliteit en Aquatische ecologie

Waterkwaliteit en Aquatische ecologie

De structuurcommissie Waterkwaliteit stelt voor dat de vakgroep Waterkwaliteitsbeheer en Aquatische ecologie fuseert met de vakgroep Waterhuishouding. De commissie wil zo de expertise op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit bundelen. De vakgroep zelf wil liever fuseren met de vakgroep Bodemkunde en plantenvoeding omdat er grote methodologische overeenkomsten zijn en omdat beide vakgroepen veel onderwijs verzorgen voor studenten Milieuhygine. Ook zijn ze allebei gevestigd op de Dreyen en behoren ze tot hetzelfde cluster. De structuurcommissie signaleert in haar onderzoek echter geen inhoudelijke samenhang tussen de vakgroepen.

Het fusievoorstel van de structuurcommissie past bij een rapport dat de toekomst van het vakgebied behandelt. Dit is actueel omdat prof dr L. Lijklema met emeritaat gaat en prof dr W.J. Wolff tijdelijke leerstoel afloopt. De structuurcommissie stelt voor de vakgebieden van beide hoogleraren in elkaar te schuiven en te zoeken naar een nieuwe hoogleraar Waterkwaliteit en aquatische ecologie. De commissie stelt daarnaast voor om op termijn een extra 0,5 leerstoel in te stellen om het vakgebied verder te profileren. Dat lijkt echter niet haalbaar omdat het nieuwe leerstoelenplan slecht een leerstoel voor het vakgebied reserveert.