Wetenschap - 25 april 1996

Waterhuishouding zit klem

Waterhuishouding zit klem

Het college van bestuur heeft een commissie ingesteld van twee hoogleraren en een extern persoon, die moet adviseren over de bezuinigingen op de vakgroep Waterhuishouding. De vakgroep moet volgens de bezuinigingsplannen van het cluster krimpen van vijftien naar negen formatieplaatsen. Dat zou volgens beheerder ir P.M.M. Warmerdam betekenen dat de vakgroep alleen nog maar kaal onderwijs kan verzorgen: colleges, practica en afstudeerbegeleiding. De onderzoekstaken, promotiebegeleiding en onderwijsvernieuwing zouden volledig wegvallen. Warmerdam acht dat ontoelaatbaar, mede omdat het aantal studenten meer dan verdubbeld is sinds het studiejaar 1991-1992, waarop de capaciteitstoedeling is gebaseerd.

Volgens Warmerdam is de enige oplossing dat de LUW alsnog meer capaciteit toedeelt, want zowel de vakgroep als het cluster zit klem. De commissie van drie mag zich nu over dit netelige probleem buigen.