Nieuws - 29 januari 1998

Wasgedrag van consumenten past precies in KCW-visie

Wasgedrag van consumenten past precies in KCW-visie

Wasgedrag van consumenten past precies in KCW-visie
Huishoudtechnoloog Terpstra ziet toekomst in Wageningen
Huishoudens worden ten onrechte beschouwd als een passief fenomeen, meent huishoudtechnoloog Paul Terpstra. Zo bestudeert hij nu ons wasgedrag: de apparaten worden wel zuiniger, de mensen niet. Een typisch voorbeeld van onderzoek op het grensvlak van mens en techniek waarvoor de strategische visie van KCW aandacht vraagt, meent Terpstra
Ik ben het met onderzoeksdirecteur Van Zaane eens dat we hier geen nieuwe apparaten moeten gaan ontwerpen, maar dat doen wij ook niet. Huishoudtechnoloog prof. drs Paul Terpstra knijpt zijn ogen dicht tegen de laagstaande winterzon. Een pak Ariel in cadeauverpakking staat op de kast van zijn kamer in De Dreijenborch. Wij kijken hoe mensen met de apparatuur omgaan, het grensvlak van mens en techniek eigenlijk.
Na de presentatie van de strategische visie in Lelystad zei onderzoeksdirecteur dr Dick van Zaane in een interview dat hij geen plaats meer zag voor het onderzoek naar huishoudelijke apparaten. Dat kan volgens hem beter door technische universiteiten worden gedaan
Toch is Terpstra, bekend van het onderzoek aan Omo Power enige jaren geleden, niet bang voor het lot van zijn vakgroep. Hij pakt de strategische visie van de raad van bestuur erbij om te laten zien dat zijn onderzoek prima past in de strategie. Hij citeert de alinea uit de visie over de maatschappijwetenschappen: Binnen KCW spelen maatschappijwetenschappen zowel een integrerende als een ondersteunende rol
Ons onderzoek past daar precies in. Wij leggen een verbinding tussen de technologie en de mens. KCW zal zich realiseren dat de landbouw niet op zichzelf staat. Het zal het menselijk gebruik van landbouwproducten ook willen bestuderen. En dat gebeurt voor een groot deel in huishoudens. De industrie besteedt veel aandacht aan de vraag hoe de consument en zijn manier van consumeren er over vijftig jaar uitziet. Als je een productielijn neerzet, staat die er tenslotte voor tien a twintig jaar. De landbouw zou wat dat betreft meer naar de industrie moeten kijken en beter naar de consument moeten luisteren.
Fosfaat
Terpstra onderzoekt onder andere het effect van milieumaatregelen van de overheid op het gedrag van huishoudens. Ondanks de introductie van waterzuinige wasmachines en douchekoppen neemt het waterverbruik door de Nederlandse consumenten jaarlijks met vier procent toe. De apparaten worden wel zuiniger, maar de mensen niet
Het huishouden wordt ten onrechte beschouwd als passief fenomeen. Als je maar waterbesparende apparaten neerzet, zal het waterverbruik vanzelf afnemen. Volgens Terpstra verbruiken de apparaten inderdaad minder water, maar zetten consumenten vaker de wasmachine aan. Terpstra wil onderzoeken wat de reden is voor de toegenomen wasfrequentie. Door verschillende milieumaatregelen, zoals het verwijderen van het fosfaat uit de wasmiddelen, wordt de was minder schoon. Terpstra denkt dat dit een belangrijke reden is voor het toegenomen gebruik van de machine
Om zijn stelling te toetsen, heeft Terpstra bij een aantal consumenten een computer bij de wasmachine gezet die het gebruik nauwgezet registreert. De gezinnen krijgen wasmiddel van de vakgroep. Na een poosje verandert Terpstra de kwaliteit van het middel, net zoals een paar jaar geleden in de schappen van de supermarkt gebeurde. Terpstra hoopt te zien dat consumenten daarna vaker gaan wassen. Het wasgedrag dient als voorbeeld voor consumptieprocessen in huishoudens, stelt Terpstra
Bij DLO zijn geen huishoudwetenschappers te vinden. Terpstra ziet toch voordelen van de fusie voor zijn onderzoek. ATO-DLO zou geinteresseerd zijn in het onderzoek van de huishoudtechnoloog. Wij zijn nu bezig een onderzoek op te zetten naar de voedselbereiding over vijftig jaar. Je ziet dat er nu steeds meer convenience food wordt gebruikt. Hoe is dat over vijftig jaar? We willen een aantal scenario's uitwerken. Ik sprak met iemand van ATO-DLO en die was erg geinteresseerd. Wij hebben geen overlap met andere groepen in KCW. Dat maakt dat wij geheel complementair kunnen werken.