Nieuws - 1 oktober 1998

Wageningse ingenieurs zijn te lief

Wageningse ingenieurs zijn te lief

Wageningse ingenieurs zijn te lief
Wageningse studenten worden niet goed opgeleid voor het bedrijfsleven. Om dit gemis op te vangen organiseert de stichting Student & Toekomst op 2 oktober een bedrijvendag voor studenten Biologie, Bioprocestechnologie, Voeding en gezondheid, Levensmiddelentechnologie en Moleculaire wetenschappen. Ze zijn te lief, niet pusherig genoeg.
Ik mis de finishing touch bij de Wageningse student, begint Maarten van Leest, een van de organisatoren van de bedrijvendag. Veel studenten weten niet hoe ze zich na hun studie moeten presenteren bij de bedrijven. Wageningers haal je er zo uit bij een sollicitatie. Ze zijn iets te lief, iets te voorzichtig, niet pusherig genoeg. Volgens Van Leest staat de Wageningse student te weinig stil bij de vraag wat de mogelijkheden zijn na de studie
Maarten Lauwerijsen, de penningmeester van stichting Student & Toekomst (SST), is het met hem eens. In hun achterhoofd weten studenten het allemaal wel, maar met zo'n bedrijvendag word je ertoe aangezet om er echt over na te denken. De student moet zelfbewuster worden. Ook hij vindt de studenten hier te lief. Je mag best op je strepen staan; gepaste arrogantie is geen arrogantie, zegt hij populair. Zijn beeld van de Wageningse student illustreert hij als volgt: Een student komt hier studeren, doet wat leuke dingetjes naast de studie en dan opeens: goh, nu moet ik aan het werk.
Grote bek
Lauwerijsen studeert Bioprocestechnologie aan de LUW, Van Leest doet Moleculaire wetenschappen. Samen met Levensmiddelentechnologie, Milieuhygiene en Voeding en gezondheid, de T3-richtingen, vormen deze studies het buitenbeentje van de LUW, meent het tweetal. Ze baseren deze uitspraak op het feit dat hun richtingen niet passen in het boerenkarakter van de universiteit. Lauwerijsen: Voor veetelers is het een pre, maar bij ons werkt het boerenimago juist tegen.
De T3-richtingen hebben met nog een probleem te kampen. De naamgeving van de studies wijkt af van andere universiteiten. Moleculaire wetenschappen heet ergens anders Scheikunde en Bioprocestechnologie heet Chemische technologie. Natuurlijk hebben de studies in Wageningen wel een eigen karakter, maar juist daardoor vormen ze een aparte, soms geisoleerde groep. We moeten echt een grote bek opzetten om de buitenwereld ervan te overtuigen dat wij een chemische opleiding zijn, onderstreept Van Leest. Sowieso moet een Wageningse afgestudeerde zich meer bewijzen dan iemand van een echte universiteit. We zijn zeker niet minder dan anderen, maar de bedrijven weten dat vaak niet.
Ze vinden het jammer dat de LUW de studenten weinig laat kennismaken met het bedrijfsleven. In vergelijking met andere universiteiten, waar op een dag tachtig bedrijven komen, loopt de LUW erg achter. Het is nu vijf jaar geleden dat er voor hun studierichtingen een dergelijke dag is georganiseerd. Lauwerijsen: Zoiets moet telkens van de studenten zelf komen. Dat is op zich niet verkeerd, maar vanuit de universiteit kan het allemaal veel gemakkelijker.
Studiepunt
Overigens heeft de stichting niet te klagen over de hulp van de LUW. Het wiskundegebouw is speciaal voor de bedrijvendag niet ingeroosterd en daarnaast heeft de universiteit hen bijgestaan met allerhande materialen, zoals tasjes en diaprojectoren. Op de bedrijvendag zullen zeventien bedrijven aanwezig zijn om zich te presenteren aan het Wageningse publiek. Er is onder andere een cursus zelfpresentatie en een sollicitatietraining. Daarnaast traint de stichting studenten hoe ze een cv moeten schrijven en verstuurt ze op verzoek cv's naar bedrijven waar de desbetreffende studenten geinteresseerd in zijn
Een cursus self-assessment is er om het zelfbewustzijn te vergroten. Dat gaat kort gezegd over de vraag wie je bent en wat je wilt met je studie. Als klap op de vuurpijl krijgen studenten van de scheikundige studies zelfs een kwart studiepunt voor een bezoek aan deze dag
Met dit initiatief hoopt de stichting een impuls te geven aan een regelmatig vervolg. Daarbij kijkt ze met een schuin oog naar de LUW, die zich best verantwoordelijk mag voelen voor een dergelijk evenement. Samenwerking met de economenvereniging Aiesec en de vereniging van landbouwkundig ingenieurs, KLV, kan volgens stichting SST eventueel resulteren in een grote dag. Maar eerst afwachten hoe onze dag verloopt.