Nieuws - 12 oktober 1995

Wageningse bodemkundigen worden hoogleraar bij ITC

Wageningse bodemkundigen worden hoogleraar bij ITC

Dr Alfred Stein en dr Paul Driessen, beiden universitair hoofddocent op de vakgroep Bodemkunde en geologie van de Landbouwuniversiteit, zijn benoemd tot, respectievelijk, Visiting Professor of spatial statistics en Visiting Professor of modelling in quantified land evaluation op het ITC in Enschede. Het ITC is een van de vijf instituten in Nederland die zich bezighouden met M.Sc.-onderwijs aan buitenlandse studenten. De instituten zitten sinds vorig jaar in een samenwerkingsverband, waarvan de Landbouwuniversiteit penvoerder is.

De beide nieuwe hoogleraren hebben op vrijdag 6 oktober inaugurale redes gehouden op het ITC met als titels Spaces for data en Exercises in common sense.