Nieuws - 31 oktober 1996

Wageningse Berg in landschapsplan

Wageningse Berg in landschapsplan

Tijdens de inspraakavond over het concept-landschapsbeleidsplan op 29 oktober heeft het gemeentebestuur moeten erkennen dat de Wageningse Berg ten onrechte nauwelijks in het beleidsplan voorkomt.


De Berg is een bijzonder landschappelijk element, net als de uiterwaarden en de Eng, die wel in het plan beschreven worden. Dit stelt een vertegenwoordiger van stichting Vrienden van de Wageningse Berg in reactie op het plan. Het landschapsbeleidsplan gaat uit van behoud en herstel van bijzondere landschappen rond Wageningen.

De stichting vindt dat de Wageningse Berg niet als bosgebied terzijde geschoven kan worden. De Berg is net als de Eng een stadsrandgebied en daarvoor moet in het landschapsplan een visie worden ontwikkeld. Het adviesbureau Nieuwland, dat het landschapsbeleidsplan schreef in opdracht van de gemeente, stelde dat bosgebied in de regel niet wordt meegenomen in landschapsplannen. Die plannen zijn oorspronkelijk beheersplannen voor de stadsranden en agrarische buitengebieden.

Een ambtenaar van de provincie Gelderland, die als lid van een klankbordgroep bij het plan betrokken is geweest, vond het plan globaal en af en toe zelfs te vaag. Er is meer detaillering nodig en de gemeente moet aangeven hoe zij wil omgaan met initiatieven als de golf- en ijsbaan." Die actuele zaken, onderdeel van de portefeuille van wethouder ir H. Geenen (D66), worden in het landschapsplan niet genoemd.

Twee andere onderdelen uit het beleidsplan kregen minder kritiek te verwerken. Het herstel van de historische waterstructuur tussen buitengebied en stadsgracht kreeg vooral bijval. Dit onderdeel van het plan moet de stadsgracht voorzien van vers water uit het kwelgebied rond de wijk Noord-West en het DLO-complex de Born. De stadsgracht moet vervolgens afwateren op de Binnenhaven en via het Nieuwe Kanaal op de Grift.

Wethouder J. Bogers van Openbare Werken, die het stedelijk deel van het plan voor zijn rekening neemt, moest de verwachtingen van bewoners van de Rooseveltweg nog temperen. Eerst moet er duidelijkheid komen over de aanpak van het verkeer en pas dan kan Bogers de aanleg van een waterpartij langs de Rooseveltweg aanpakken.

De te ontwikkelen kennislandgoederen ten noorden en ten westen van Wageningen moeten een ecologische begrenzing krijgen. Wethouder Geenen vestigde zijn hoop op bouwpastoor dr W. Vos, die leiding geeft aan de nieuwbouw voor het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO), dat als voorbeeldproject van ecologisch bouwen wordt uitgevoerd.