Nieuws - 3 oktober 1996

Wagenings technologisch topinstituut naar volgende ronde

Wagenings technologisch topinstituut naar volgende ronde

Het kabinet heeft zes voorstellen voor technologische topinstituten geselecteerd. Ook het op Wageningse expertise gebaseerde topinstituut voor voedseltechnologie zit in de volgende ronde. De zes initiatiefnemers moeten voor 6 januari hun plan verder uitwerken. Daarna wijst de overheid drie tot vijf initiatieven aan, die op den duur 55 miljoen gulden steun krijgen.


Tot vorige week waren nog negen van de achttien kandidaten in de race voor het opzetten van technologische topinstituten, die de concurrentiekracht van het bedrijfsleven moeten versterken. Drie wijze mannen, voorgezeten door dr ir Th. Quene, kozen er zes uit. Het kabinet neemt die selectie over.

De twee plannen die op eigen houtje door universiteiten waren ingediend, zijn afgevallen. Daartoe behoort ook het Groningse plan voor de ontwikkeling van nanotechnologie. Opvallend is dat de Akademie van wetenschappen (KNAW) het Groningse plan een belangrijke kans voor BV Nederland noemde, en dat het het bureau PA Consultants dit onderzoek naar bio-organic materials and devices van belang achtte. Maar het ontbreken van steun van het bedrijfsleven gaf kennelijk de doorslag.

Bij de zes beste plannen die door mogen naar de laatste ronde, zijn de grote industriele bedrijfstakken in ons land goed vertegenwoordigd. Unilever trekt het Wagenings plan.

De zes beste plannen moeten de komende maanden beter worden uitgewerkt en er moet antwoord komen op de vraag naar de meerwaarde van het nieuw op te richten instituut. Zo legt het agro-initiatief van Unilever vooral nadruk op coordinatie van bestaand onderzoek. Daarvoor heb je geen apart top-instituut nodig, vinden de adviseurs. Volgend voorjaar wil minister Wijers van Economische Zaken, die de topinstituten financiert, ergens feestelijk een lint doorknippen.