Nieuws - 26 januari 1995

Wagenings busvervoer niet in geding

Wagenings busvervoer niet in geding

Volgens wethouder J. Bogers (GroenLinks) is de frequentie van busdiensten tussen de ochtend- en avondspits op de lijnen Wageningen-Ede en Wageningen-Arnhem vice versa niet in gevaar. De vervoersbedrijven willen deze onrendabele diensten sterk terugbrengen. Maar in Wageningen zijn deze diensten wel rendabel. Bogers maakt dit op uit contacten met Midnet. Alleen enkele weinig gebruikte haltes worden in Wageningen geschrapt. Half februari komen volgens Bogers in het samenwerkingsoverleg met omringende gemeenten (Vervoerregio West-VeluweVallei) concrete voorstellen aan de orde om het autoverkeer te beteugelen. Een van de mogelijkheden is het samenvoegen van allerlei taxi-diensten zoals de Buurtbus en het invalidenvervoer tot een kleinschalig stadsvervoer. Ook worden bedrijven aangespoord vervoersplannen op te stellen, die tot twintig procent minder autokilometers moet leiden.

Het vervoersplan voor LU en DLO wordt begin februari in concept gepresenteerd, aldus de voorzitter van de LU/DLO vervoerscommissie, dr ir P. de Visser. De respons op de enquete die vorig jaar oktober is gehouden, was zestig procent en bevredigend. De Visser maakt hieruit op dat het animo om bijvoorbeeld te carpoolen aanwezig is.