Nieuws - 5 september 1996

Wageningers bereiden rede Kok voor

Wageningers bereiden rede Kok voor

De aanwezigen in de Wageningse Aula waren onder de indruk van de kwaliteit van de openingsrede van minister-president Kok en diens bezielende wijze van voordragen. Kok draaide in Wageningen alvast warm voor de FAO-conferentie over de wereldvoedselproblematiek in november, waar hij key note- spreker is. Maar hoe wist hij zich dit complexe dossier in korte tijd eigen te maken?


De teksten van de minister-president worden voorbereid door het ministerie van Algemene zaken. In dit geval is de tekst tevens voorgelegd aan het vakdepartement, van Landbouw, natuurbeheer en visserij. Maar niet alleen ambtenaren zijn erbij betrokken, ook Wageningse experts. Naar verluidt hebben de LUW-hoogleraren prof. dr ir L.O. Fresco en prof. dr A. Kuyvenhoven een belangrijke bijdrage geleverd aan Koks tekst.

Kok wordt op de FAO-conferentie in Rome bijgestaan door een team van wetenschappers, waartoe naast Fresco en Kuyvenhoven ook prof. dr ir R. Rabbinge en prof. dr J.G.A.J. Hautvast van de LUW behoren. Rabbinge en Fresco openden de discussie over de wereldvoedselproblematiek begin deze zomer op de opiniepagina van NRC Handelsblad.

Er ontstond gespeculeer onder de aanwezigen over het gedetailleerde pleidooi van Kok, in navolging van Peper, voor samenwerking van de LUW met de Utrechtse universiteit. Was die inter-universitaire samenwerking inmiddels al kabinetsbeleid? Het kabinet gaat zich waarschijnlijk op 6 september buigen over het plan van minister Van Aartsen voor het kenniscentrum Wageningen, waarin ook de relatie met Utrecht aan bod komt. De passage in Koks tekst is geaccordeerd door het ministerie van LNV, dat de indruk wil vermijden dat het een zuiver interne Wageningse reorganisatie betreft, tussen LUW en DLO. De buitenwereld ziet Wageningen namelijk nog te veel als een closed shop, verklaarde LNV-topambtenaar Van Zon.