Nieuws - 14 november 1996

Wageningen op kop in derde-geldstroomrace

Wageningen op kop in derde-geldstroomrace

Het bedrijfsleven speelt nog steeds een bescheiden rol bij de financiering van onderwijs en onderzoek. Ook het universitaire opdrachtwerk is voor meer dan de helft afkomstig van overheden.


De bedrijven zijn samen slechts goed voor negentien procent van de ruim een miljard gulden miljard die de derde geldstroom nu beslaat. Dat aandeel is kleiner dan de 22 procent van vijf jaar geleden. Deze gegevens zijn op een rij gezet door de Universiteit Utrecht.

Bij de universiteiten werd in 1994 gemiddeld 27 procent van het wetenschappelijk personeel betaald uit de derde geldstroom. Wageningen is met 44 procent de absolute topper. Nummer twee is Twente, dat precies een derde van zijn geld van derden ontvangt. Bij alle andere universiteiten ligt het percentage tussen de twintig en dertig.

Vooral de vakgebieden waarin een universiteit actief is, blijken de kans op externe inkomsten te bepalen. Zo wordt in de landbouwsector 44 procent en in het medisch onderzoek 41 procent van de wetenschappers uit de derde geldstroom betaald. Alfa's en juristen scoren maar negen procent; technici en gamma's zitten op het landelijk gemiddelde.

De medici danken hun rijkdom vooral aan de nationale overheid (40 procent) en aan non-profitorganisaties zoals collectebusfondsen (32 procent). Alleen bij de technische universiteiten spelen bedrijven een grote rol als financier: ze zijn er goed voor 47 procent van de derde geldstroom. Bij alle universiteiten samen dragen de bedrijven maar negentien procent bij. Dat is maar iets meer dan de bijdrage van internationale overheden zoals de Europese Unie.

Percentage van het wetenschappelijk personeel betaald via de derde geldstroom:

 • = Landbouwuniversiteit 44%
 • = Universiteit Twente 33%
 • = KU Nijmegen 29%
 • = Erasmus Universiteit 29%
 • = Rijksuniversiteit Limburg 28%
 • = Universiteit Utrecht 27%
 • = VU Amsterdam 26%
 • = Rijksuniversiteit Leiden 24%
 • = Rijksuniversiteit Groningen 24%
 • = Universiteit van Amsterdam 24%
 • = TU Eindhoven 24%
 • = TU Delft 23%
 • = KU Brabant 21%

  Bron: VSNU