Nieuws - 6 juni 1996

Wageningen op Internet

Wageningen op Internet

Een jaar geleden beperkte het aantal zogenaamde digitale steden zich nog tot een paar. Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Eindhoven presenteerden zich als eersten maar daarmee had men het dan ook ongeveer gehad.

Inmiddels blijken steeds meer steden in te zien dat men op Internet vertegenwoordigd moet zijn om in de algemene concurrentie mee te doen. Het aantal digitale steden breidt zich dan ook snel uit. Helaas moet ik constateren dat Wageningen als enige universiteitsstad daarbij nog steeds ontbreekt.

Wel ziet men dat de LUW zich op Internet presenteert en ook DLO is er aanwezig. Maar een Wageningse homepage van waaruit men allerlei instanties en instellingen in Wageningen gemakkelijk kan bereiken ontbreekt nog steeds. Vanuit zo'n homepage moet men door een enkele klik met de muis informatie kunnen bereiken over gemeentelijke diensten, de openbare bibliotheek, sportverenigingen, culturele gebeurtenissen, diverse soorten instellingen et cetera.

Het moet zo langzamerhand als een schande gezien worden dat Wageningen als universiteitsstad zich niet op Internet presenteert.

En dat terwijl we op Internet bijvoorbeeld wel tegenkomen de digitale steden Amsterdam, Nijmegen, Delft en Twente. En wat te denken van de digitale provincie Limburg, de digitale regio Friesland, de digitale havenstad Delfzijl en de digitale dorpen Ten Boer en Urk. Men vindt ze via het Internetadres: http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/nlmenu.html

Niet alleen de Landbouwstad Wageningen schiet tekort. Ook het ministerie van Landbouw laat het afweten. Onder overheid vindt men de ministeries: Biza, EZ, Financien, Verkeer en waterstaat, VROM en Volksgezondheid op het adres: http://www.minbiza.nl/ intro/departementen.html

Hoe het kan laat Biza goed zien. De informatie gaat van een levensbeschrijving van minister Dijkstal tot beleidsonderwerpen en de grondwet.

Het lijkt me dat voor een beter imago van Wageningen een goede presentatie van de Landbouwstad en het ministerie op Internet snel tot stand moet komen.