Nieuws - 27 juni 1996

Wageningen moet groeien

Wageningen moet groeien

De gemeente Wageningen moet meer geld bij rijk en provincie lospeuteren, vanwege haar bijzondere status als universiteitsstad en kenniscentrum en vanwege problemen als de grote werkloosheid. Lukt dat niet, dan moet Wageningen fuseren met een andere gemeente tot Groot-Wageningen. Dit stelt het adviesbureau BRO in vier deelnotities over de Toekomstvisie Wageningen 2000-plus.


Eerder aasde Wageningen tevergeefs op deelname aan de stadsprovincie Knooppunt Arnhem-Nijmegen en resteerde nauwe samenwerking met Bennekom en Ede. Nu zou een fusie met de gemeente Renkum in beeld zijn. Meer rijksmiddelen of een fusie zijn nodig om voldoende financieel draagvlak te genereren voor een adequaat en deskundig ambtelijk en bestuurlijk apparaat, meent BRO. Dat apparaat moet in staat zijn de problemen en (huisvestings-)wensen van wereldberoemde instituten als DLO en LUW het hoofd te bieden.

BRO denkt hierbij aan een beter openbaar vervoer in de spits, het opstellen en uitvoeren van vervoersplannen, het behouden van een voorsprong in de digitale infrastructuur, uitbreiden van congresfaciliteiten, het verbeteren van het imago van Wageningen, een professionele promotie en organisatie van culturele evenementen en het vergroten van het aanbod van appartementen voor gastmedewerkers en hun gezinnen. Meer concreet noemt BRO de noodzaak om het Talencentrum van de LUW te professionaliseren, zodat het zelfstandig cursussen kan aanbieden aan buitenlanders in Wageningen en daarbuiten.

De BRO-notities dienen als basis voor gesprekken tussen de gemeente en vertegenwoordigers van diverse Wageningse instanties. Deze discussies vinden achter gesloten deuren plaats.

In de deelnotities wordt ook ingegaan op de komende reorganisatie van LUW en DLO. BRO-adviseurs pleiten ervoor om in dit proces de kleinere kennisintensieve bedrijven in Wageningen niet te vergeten.