Nieuws - 18 januari 1996

Wageningen mag van GS Gelderland uitbreiden

Wageningen mag van GS Gelderland uitbreiden

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland staan de gemeente Wageningen toe op beperkte schaal woningen te bouwen buiten de bebouwde kom. GS schrijven in de voorlopige tekst van een nieuw streekplan dat beperkte ruimtelijke mogelijkheden benut kunnen worden. Onbekend is waar uitbreidingen mogelijk zijn, maar het zuid-westelijk gebied tussen Haarweg en Lawickse Allee wordt steeds genoemd.

Met dit besluit komt de provincie tegemoet aan bezwaren van de gemeente Wageningen tegen het verbod op welke uitbreiding dan ook. Inbreiding, dus woningbouw op locaties binnen de bebouwde kom, was al mogelijk. Uitbreiding van bedrijventerreinen acht GS niet noodzakelijk, want daar zijn voldoende bestaande mogelijkheden.