Nieuws - 7 november 1996

Wageningen mag minder bouwen

Wageningen mag minder bouwen

De gemeente Wageningen mag minder bouwen dan in eerste instantie is afgesproken met de provincie. Van de duizend woningen die Wageningen tussen 1995 en 2004 mocht bouwen zijn er bij nader inzien maar 830 gehonoreerd. Wageningen telt nu bijna twaalfduizend woningen, naast ruim vijfduizend studentenwooneenheden.

Volgens G. van Putten van de gemeentelijke afdeling Bouwen en wonen komt dit door een korting van het rijk. De provincie heeft deze korting gelijkelijk verdeeld over alle regio's, zoals de West-Veluwe en Vallei. In die regio zijn gemeenten als Ede nauwelijks gekort, terwijl kleinere gemeenten als Hoevelaken, Nijkerk, Barneveld en Wageningen wel gekort zijn", aldus Van Putten. Volgens Van Putten zijn alleen de harde afspraken ontzien, waar al goedgekeurde bestemmingsplannen voor zijn.

De pijn voor Wageningen zit hem in de inbreidingslocaties, meest terreinen van de Landbouwuniversiteit en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek die de komende jaren beschikbaar komen. Wageningen had extra woningen toegezegd gekregen voor deze nog niet door bestemmingsplannen gedekte woningbouwlocaties. Die afspraak wordt niet nagekomen en daarom heeft de gemeente een protestbrief gericht aan de provincie. Van Putten verwacht begin december antwoord. De 830 woningen zijn genoeg om vijfhonderd woningen in Noord-West bouwen en daarmee deze wijk af te ronden. Verder zijn kleinere bouwlocaties zoals het Hof van Gelderland, de Herenstraat, Kloosterstegen en een deel van het plan voor Tuinbouwplantenteelt te realiseren.